Outlook Expres - przełączanie tożsamości


(Zbiwis) #1

Program pocztowy Outlook Expres przerastał przełączać tożsamość po wybraniu Plik => Przełącz tożsamość i wskazaniu nowej (tożsamości) program wyłącza się nowa tożsamość zostaje uruchomiona po ponownym uruchomieniu programu.


(system) #2

A gdzie masz konto pocztowe?


(Zbiwis) #3

To nieistotne. Program nie przełącza „tożsamości” tzn. wyłączał się i musiałem go ponownie uruchamiać i wtedy prawidłowo pobierał i wysyłał pocztę

Problem dotyczył tego, że normalnie po wybraniu opcji Plik => przełącz tożsamość następowało „przełączenie” dla np. innej osoby, w tym przypadku program się wyłączał i trzeba było go ponownie uruchamiać, startował nie z tożsamości „domyślnej” ale ze wskazanej.

Problem już nie istnieje ponieważ dokonałem reinstalacji systemu i aktualnie wszystko działa prawidłowo.


(lazikar) #4

To nie pisz. Post autora jest zrozumiały.

Jako OT kosz.


(system) #5

Sprawdź w Panel sterowania>poczta>profile i zaznacz “monituj o profilu,który ma być używany”

Istotne,bo jeśli masz konto Neostrady i korzystasz z aplikacji neostrady to nie przelączysz profilu.


(Piotr P.) #6

Na przyszłość,

Zrób sobie plik wsadowy i uruchamiaj OE ze skrótu do tego pliku.

Rozpocznij od modyfikacji Rejestru, przywracając stan niezalogowany,

potem uruchamiamy OE, czyli np. plik

C:\Program Files\Outlook Express\OELOG.BAT

OELOG.BAT ma zawartośc:

@echo off

start /m /w regedit /s c:\Program Files\Outlook Express\oelog.reg

c:\program Files\Outlook E…\msimn.exe

cls

lub

@echo off

REG IMPORT oelog.reg

msimn.exe

cls

Plik oelog.reg ma mieć zawartość:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Identities]

“Last Username”=""

“Last User ID”="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"

“Start As”="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"