Outlook Express 6 (kopia)


(Kiepas) #1

Jak zrobić kopię zapasową kontaków i widomości tak aby po formacie można je było odtworzyć????


(lazikar) #2

Plik>>Exportuj :smiley:


(Kiepas) #3

no to kontakty a wiadomości importuje mi gdzieś nie wiadomo gdzie a ustawienia to już wogóle


(lazikar) #4

Tu są zapisywane możesz skopiować

C:\Documents and Settings\Twoja nazwa konta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities{0C48B4EE-048E-4961-9DBF-AB1B5614687F}\Microsoft\Outlook Express

Lub wystarczy zmienić położenie folderu z wiadomościami na inną partycje.

Narzędzia > Opcje > Konserwacja > Folder magazynu :smiley:


(Kiepas) #5

ok dzięki! !!