Pagefile.sys.vbs - blokada dostępu do dysków dwuklikiem


(Pjlyok O) #1

Witam wszystkich forumowiczów!

Z powodu mojego stanu początkującego w HijackThis proszę o sprawdzenie poniższego "loga".

Prośba spowodowana wirusem w pliku pagefile.sys.vbs. Po próbach usunięcia wg wskazówek znalezionych w Internecie.

Z góry dzięki...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:06:10, on 2010-02-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

D:\instalki\Programy Przemka\xampplite\apache\bin\apache.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

C:\PROGRA~1\ArcaBit\ARCAUP~1\update.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

D:\instalki\Programy Przemka\xampplite\apache\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\OEM02Mon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Radio Kielce\RK_Pasek.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.nasza-klasa.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2417076

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.nasza-klasa.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: gry Toolbar - {8532a8b7-c06a-41bb-936a-8ce73e4711ed} - C:\Program Files\gry\tbgry.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: gry Toolbar - {8532a8b7-c06a-41bb-936a-8ce73e4711ed} - C:\Program Files\gry\tbgry.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Przemek\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: gry Toolbar - {8532a8b7-c06a-41bb-936a-8ce73e4711ed} - C:\Program Files\gry\tbgry.dll

O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\WINDOWS\OEM02Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/5.0_(Windows;_U;_Windows_NT_5.1;_en-US)_AppleWebKit/532.0_(KHTML,_like_Gecko)_Chrome/3.0.195.38_Safari/532.0" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/m/my_3d_room_2/My3DRoom_2_www_girlsgogames_pl.htm"

O4 - Startup: OneNote 2010 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier - Szybkie uruchomienie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Pasek Informacyjny Radia Kielce.lnk = C:\Program Files\Radio Kielce\RK_Pasek.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res:///105

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.nasza-klasa.pl

O16 - DPF: Justin.tv Publisher - http://www.justin.tv/plugins/justintv_publisher.CAB

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - D:\instalki\Programy Przemka\xampplite\apache\bin\apache.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\PROGRA~1\ArcaBit\ARCAUP~1\update.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


--

End of file - 12270 bytes

(deFco247) #2

Zawartość logów wklejasz na wklej.org, wklej.to lub nopaste.pl, a w poście dajesz link.

HijackThis nawet tej infekcji nie widzi.

Pokaż logi z narzędzia:

:arrow: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.


(Pjlyok O) #3

Log OTL:

http://wklej.org/id/274298/


(deFco247) #4

W logu żadnego pagefile.sys.vbs nie widzę.

W białe dolne okno Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Potem log z usuwania oraz nowy log robiony opcją Run Scan.


(Pjlyok O) #5

Wymagany log:

http://wklej.org/id/274309/


(Gutek) #6

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny.

Pozdrawiam Gutek


(Pjlyok O) #7

Problem został rozwiązany. Dzięki Ci, deFco247

Tudzież temat do zamknięcia.