Panda Platinum 2006 Internet Security- problem


(Piatek33) #1

Witam! Mam problem z Pandą. Raz nie mogłem uruchomić kompa i później okazało się, że ta Panda została zainfekowana przez jakiegoś wira. Już wcześniej sprawiała mi problemy typu blokowanie dostępu do netu itd. Próbowałem reinstalacje lecz nic to nie dawało. W końcu postanowiłem całkiem ją odinstalować i zainstalować innego antywirusa. Teraz korzystam z Avasta a dlatego, że inne mi nie chodzą (po instalacji komputer cały czas mi się resetował). Podejrzewam że pozostałości po Pandzie nie umożliwiają mi normalne korzystanie z innych antywirów lecz nie wiem jak się jej dokładnie pozbyć. Próbowałem wyczyścić komputer programami typu CCleaner (rejestr także) lecz nic to nie daje. Na pierwszy rzut oka na kompie nie mam Pandy, lecz wiem, że ona gdzieś jeszcze została. Bardzo proszę o pomoc. Zamieszczam log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:55:00, on 2006-12-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\878RMT.exe

C:\Program Files\Multimedia Combo Set\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Multimedia Combo Set\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

D:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\NetPanel\NetPanel.exe

C:\PROGRA~1\Magentic\bin\MgApp.exe

D:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.dialog.net.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)

O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: MegaIEMn - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - D:\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll

O2 - BHO: (no name) - {CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - (no file)

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED} - (no file)

O3 - Toolbar: &Save Flash - {4064EA35-578D-4073-A834-C96D82CBCF40} - C:\Program Files\Save Flash\SaveFlash.dll

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TV Card Remote Control Applet] C:\WINDOWS\878RMT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Multimedia Combo Set\MouseDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Combo Set\PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetPanel] "C:\Program Files\NetPanel\Starter.exe" /path="C:\Program Files\NetPanel"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Magentic] C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Skype Toolbar for Internet Explorer - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Toolbar for Internet Explorer - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - C:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - C:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204

O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D14DCC4-AB1B-4B6B-A23F-2FEB8B310D04}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Skype\toolbars\Shared\Skype4ComAPI.dll

O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live Mail desktop\mailcomm.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Unknown owner - c:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe (file missing)

(Bbieniol) #2

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK. Po restarcie odpali Ci się Hijack i usuwasz wpisy:

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Piatek33) #3

Więc postąpiłem według Pana instrukcji lecz nie mogę odpalić Silent Runners (otwiera mi się notatnik z tekstem).

Poniżej zamieszczam logi

Hijack:

avenger:

Czy to wystarczy, abym mógł zainstalować innego antywira?? Jak mam uruchomić Silent Runners??


(Bbieniol) #4

Log jest już czysty :slight_smile:

Co do Silenta poczytaj tutaj i wklej loga -> http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989

Jeżeli masz zamiar instalować innego antywirusa, to koniecznie odinstaluj wcześniej starego - w tym wypadku Avasta :slight_smile:


(Piatek33) #5

Poniżej zamieszczam log z Silenta:


(Joan Sunshine) #6

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

opis tutaj

Pozatym przejrzyj: Lista zbędników w autostarcie oraz Optymalizacja XP.

Wejdź: Start > uruchom > msconfig i w zakładce „Uruchamianie” odznacz, niepotrzebne według Ciebie, programy w autostarcie. :slight_smile: