Panel Sterownia NVidia w tray'u


(BiałyPL) #1

Jak umieścić ikonkę Panelu Sterowania NVidia w tray'u. Pomóżcie! !!


(goomish) #2

Wrzuć do autostartu (w rejestrze, do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run) wpis

RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

Nazwa wartości jest w zasadzie dowolna, instalator sterowników ustawia ją na NvMediaCenter