Panorama czy też nie


(Markas143) #1

Pytanie proste, odpowiedź pewnie nie. Wybrać lcd panoramę czy też nie?


(Fokusmick) #2

Odpowiedź prosta jak pytanie: wybrać panoramę.