Parse error: syntax error, unexpected


(Pro Kesh) #1

o co chodzi?

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /var/www/sites/yoyo.pl/h/a/hardst/index.html on line 2

(Kutar 0) #2

Pokaż kod.

Zapewne wyjechałeś z tekstem spoza cudzysłowów/apostrofów, przy zmiennej, etc.


(Pro Kesh) #3

(Kutar 0) #4

Hmmmm.... a czy to nie jest przypadkiem błąd PHP? Pokaż może cały kod;]


(Kubarek) #5

ten kod, co podałeś, to jest CAŁY kod tego pliku ?


(Pro Kesh) #6

(Wojsmol) #7

kesh plik zapisz jako index.php a jego pierwszą linijkę czyli

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>

zamień na

<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="'. $iso[2] .'"?' .'>'; ?>

(Lisek) #8

(system) #9

Na yoyo trzeba serwer oszukać żeby ta pierwsza linijka była interpretowana, ale spokojnie można ją wykasować.