Partycjonowanie dysku pod instalację Linux

1. Teoria.

Partycjonowanie - oznacza dzielenie wolnego miejsca na dysku na części, czyli tzw. partycje.

Partycja - jest to wydzielona część miejsca na dysku twardym. Partycje dzielą się na:

  • Partycja podstawowa - jest to wydzielona część dysku fizycznego, maksymalna ilość partycji podstawwych na jednym dysku to 4 partycje tego typu. Partycje podstawowe w Linuksie przyjmują numerację od 1 do 4.