Pasek MyGlobalSearch :-(


(Onlybarca) #1

Od jakiegos czasu w mozilli firefox pojawia mi sie pasek MyGlobalSearch i nie moge go za nic usunac... Próbowalem juz Ad-Aware, Spybot i wiele innych , nic nie pomogło , pasek wciąż sie pojawia. Prosze o sprawdzenie mojego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:11:59, on 2006-09-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\Program Files\BearShare Acceleration Patch\BearShare Acceleration Patch.exe

C:\Program Files\Muiltmedia keyboard utility\1.3\KbdAp32A.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Spyware Nuker\swnxt.exe

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Muiltmedia keyboard utility\1.3\MMKEYBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [pbmini] "C:\Program Files\pcast\PodcastbarMini\PodcastBarMiniStater.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SWN2] C:\Program Files\Spyware Nuker\swnxt.exe /h

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BearShare Acceleration Patch] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\BearShare Acceleration Patch\BearShare Acceleration Patch.lnk

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download All with WinGet - res://C:\Program Files\Indentix\WinGet\WinIE.dll/301

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with WinGet - res://C:\Program Files\Indentix\WinGet\WinIE.dll/300

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O16 - DPF: {39D420B3-E0EB-424C-89AA-C24F8DE7EF79} (KooPlayer Control) - http://www.euchannels.net/update/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2DCE6A50-EBE3-42A0-82AF-AA9E36DF4CA7}: NameServer = 85.255.116.78,85.255.112.227

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{611D2B0D-238C-4187-A485-7119E53A1261}: NameServer = 85.255.114.86 85.255.112.228

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B3414FEF-AC6C-4347-B459-6D0A55BFFAC8}: NameServer = 85.255.114.86,85.255.112.228

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.78 85.255.112.227

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2DCE6A50-EBE3-42A0-82AF-AA9E36DF4CA7}: NameServer = 85.255.116.78,85.255.112.227

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.78 85.255.112.227

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Brother Popup Suspend service for Resource manager (brmfrmps) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe" -service (file missing)

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Mks - (no file)

O23 - Service: MkS_Scan - Mks - (no file)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Z góry bardzo dziękuje :slight_smile:


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia FixWareOut

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners