pcAnywhere przez internet


(Misniax) #1

Nie ma problemu z łączeniem się przez modem lub przez intenet, gdy oba komputery lub przynajmniej jeden z nich ma zewnętrzny IP. Jak jednak się połączyć przez internet, gdy żaden z komputerów nie ma zewnętrznego IP?