Pdf, doc -->djvu - konwerter


(luigi0) #1

Poszukuję programu zamieniajacego pdf i doc na djvu.


(Krzynio@2@) #2

Solid Pdf Converter To Word nawet dobrze przerabia PDF na WORD


(system) #3

:arrow: klik, klik