PDF split and merge nie mogę uruchomić, błąd javy?


(matio) #1

Po próbie włączenia programu pokazuje się okno: could not find the main class. program will exit. i nic więcej. Jak to naprawić?


(Kolmar) #2

Wykonaj reinstalację bibliotek JRE bądź JDK.