PDF-XChange lub Acrobat - eksport do TIFF

Potrzebny program, który szybko wyeksportuje PDFa do TIFFa w CMYKu.

PDF-XChange jest idealny ale nie mogę mu ustawić CMYKa. Acrobat znow drogi.