PDF-XChange lub Acrobat - eksport do TIFF


(Magdakaminska1970) #1

Potrzebny program, który szybko wyeksportuje PDFa do TIFFa w CMYKu.

PDF-XChange jest idealny ale nie mogę mu ustawić CMYKa. Acrobat znow drogi.