Pelłno wirusów.Prosze o sprawdzenie loga

[qoute]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:15:16, on 2006-11-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\csrss.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\System32\svcchost.exe

C:\WINDOWS\System32\Systemalerts.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\wservice.exe

C:\DOCUME~1\samuel\USTAWI~1\Temp\24273\whydie.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\GetFlash.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS$NtUninstallKB9127123$\kavss.exe

C:\Documents and Settings\samuel\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gry.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe”

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {73364D99-1240-4dff-B11A-67E448373048} - C:\WINDOWS\System32\ipv6monk.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [ATICCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [_mzu_stonedrv8] c:\windows\system32_mzu_stonedrv8.exe

O4 - HKLM…\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Update] Systemalerts.exe

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [_zlu_zlope05] c:\windows\system32_zsk_zlu_zlope05^t_ihb[zj`uhjvb[.exe

O4 - HKLM…\Run: [system] C:\WINDOWS\System32\testtestt.exe

O4 - HKLM…\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\System32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM…\Run: [updateService] C:\WINDOWS\System32\wservice.exe

O4 - HKLM…\Run: [whdi] C:\DOCUME~1\samuel\USTAWI~1\Temp\24273\whydie.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [_mzu_stonedrv8] c:\windows\system32_mzu_stonedrv8.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Windows Update] Systemalerts.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [_zlu_zlope05] c:\windows\system32_zsk_zlu_zlope05^t_ihb[zj`uhjvb[.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [systemTools] C:\WINDOWS\System32\testtestt.exe

O4 - HKCU…\Run: [_mzu_stonedrv8] c:\windows\system32_mzu_stonedrv8.exe

O4 - HKCU…\Run: [_zlu_zlope05] c:\windows\system32_zsk_zlu_zlope05^t_ihb[zj`uhjvb[.exe

O4 - HKCU…\Run: [updateService] C:\WINDOWS\System32\wservice.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C99F9417-B942-4727-8B37-A4B7C70A4DFF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\systf3.dll

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O21 - SSODL: DCOM Server 2240 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB2240} - C:\WINDOWS\System32\rssv.dll

O21 - SSODL: bGBqrbzAVTo - {CC75BF52-66DF-15F8-2021-9544AFD0E27B} - C:\WINDOWS\System32\thl.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

[qoute]

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK. Po restarcie odpali Ci się Hijack, więc robisz skan i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole Fix Checked

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowy log z Hijacka + log z Silent Runners