Pensja bez podatku


(kristoff08) #1

ile wynosi maksymalna pensja nie podlegająca opodatkowaniu?


(Kobra10) #2