[PHP] logowanie i SID


(Maciej Szankin) #1

Jak zabezpieczyć SID'em logowanie w php?