Php lub JS i czas


(Cjneq) #1

Jak takie coś można zrobić w JS bądź PHP:

pokazuje, że, od daty [np. 1.1.2001] minęło tyle i tyle _dni_ ??


(Skr3czu) #2

Zobacz:

:arrow: http://www.cmtexts.calctc.com/strona6.php


(Cjneq) #3

nie o takie coś mi chodziło; tam takiego skryptu nie ma; on ma liczyć ile dni _minęło_ a nie _zostało_


(Skr3czu) #4

To zobacz:

:arrow: http://webmaster.helion.pl/kurshtml/skrypt/skrypt.htm

a jak nie to:

:arrow: http://www.google.pl javascript+skrypty