[PHP]Problem z dodawaniem do koszyka


(Marcinkowska J) #1

(Grzelix) #2
 1. Używaj znacznika code kiedy wklejasz kod.

 2. Znacznik otwierający php wygląda tak "<?php"

 3. W tym przypadku powinieneś raczej podać kod z modkosz.php, sprawdź czy na pewno zwiększasz obecną ilość przedmiotów w koszyku a nie przypadkiem nadpisujesz.


(Marcinkowska J) #3

Oto kod modkosz.php :

<?

session_start();

mysql_connect('localhost','root','krasnal');

mysql_select_db('ksiegarnia') or die("Nie odnaleziono bazy danych");


if (isset ($_POST['produkt_num'])){

  $prodnum = $_POST['produkt_num'];

}

if (isset ($_POST['modified_nr'])){

  $modified_nr = $_POST['modified_nr'];

}


$sess = session_id();

$action = $_REQUEST['action'];


switch ($action) {

  case "add":

  $query = "INSERT INTO tymczas (tymczas_sess,

      tymczas_prodid)

      VALUES ('$sess','$prodnum')";

  $message = "

Dodano produkt."; break; case "delete": $query = "DELETE FROM tymczas "; $message = "
Usunięto produkt."; break; case "empty": $query = "DELETE FROM tymczas WHERE tymczas_sess = '$sess'"; $message = "
Opróżniono koszyk."; break; } $results= mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo $message; include("kosz.php"); ?>[/code]

Proszę o pomoc dlaczego nie dodaje kolejnych produktów? Tylko pierwszy.


(Grzesie K) #4
case "add":  $query = "INSERT INTO tymczas (tymczas_sess,

(Marcinkowska J) #5

tymczas_sess nie jest kluczem.

-- Dodane 31.08.2011 (Śr) 22:10 --

tymczas_sess nie jest kluczem.


(Grzesie K) #6

Spróbuj ominąć mysql_query(); i wyświetlać sobie polecenie SQL. Skopiuj je i wklej do phpMyAdmin. Zobacz co ci zwróci.


(Grzelix) #7

Ja jeszcze spojrzałbym na zapytanie z pliku kosz.php w którym pobierasz zawartość koszyka.