[php+sql] porcjowanie pobieranych wyników


(L337 Crew) #1

(Rkizeweter) #2

Oj nie bardzo.

Gdzie jest ten link??


(Ksmlody) #3
<?php$polacz = mysql_connect(localhost, root, krasnal);


if($polacz){

$select = mysql_select_db(lol);

} else echo "Blad polaczenia!";


if($select){


if (ctype_digit($_GET['id'])){

$pytanie=mysql_query("SELECT * FROM art WHERE id=".$_GET['id']);

if($wiersz=mysql_fetch_assoc($pytanie)){

echo('Autor:'.$wiersz['autor'].'
Temat:'.$wiersz['temat'].'
Treść:'.$wiersz['tresc'].'
Data:'.$wiersz['data']);

}

}else{


$pytanie = mysql_query("SELECT * FROM art ORDER BY temat");

} else echo "Blad wyboru Bazy!";


while ($row = mysql_fetch_array($pytanie)) {

echo ''.$row['temat'].'';

echo '
';

}

}


mysql_close($polacz);

?>[/code]

Zakładam, że o to Ci chodziło, i w SQL’u masz id typu INTEGER oraz PRIMARY KEY.


(L337 Crew) #4

:lol:

w podanym przezemnie kodzie pogrubiłem pętlę, w której GENEROWANY jest link.

while ($row = mysql_fetch_array($pytanie)) {

echo ‘’.$row[‘temat’].’’;

echo ’

';

Jak widzisz po pliku proba.php jest zmienna z id=id_pobrane_z_bazy.

Wszystko pobiera prawidłowo, niestety po kliknięciu w nie :expressionless: Nic sie nie dzieje na stronie … widzę dalej same linki :expressionless:

ksmlody

nie działa ;/

Wywala błąd:

Parse error: parse error in c:\usr\krasnal\www\nn\proba.php on line 28

linia 28 to:

$pytanie = mysql_query(“SELECT * FROM art ORDER BY temat”);

} else echo “Blad wyboru Bazy!”;

Następnie jak to usunę - wywala:

Parse error: parse error in c:\usr\krasnal\www\nn\proba.php on line 39

Lina 39:


(Ksmlody) #5
<?php


$polacz = mysql_connect('localhost', 'root', 'krasnal');


if($polacz){

$select = mysql_select_db('lol');

} else echo "Blad polaczenia!";


if($select){


if (ctype_digit($_GET['id'])){

$pytanie=mysql_query("SELECT * FROM art WHERE id=".$_GET['id']);

if($wiersz=mysql_fetch_assoc($pytanie)){

echo('Autor:'.$wiersz['autor'].'
Temat:'.$wiersz['temat'].'
Treść:'.$wiersz['tresc'].'
Data:'.$wiersz['data']);

}

}else{


$pytanie = mysql_query("SELECT * FROM art ORDER BY temat");

}


while ($row = mysql_fetch_array($pytanie)) {

echo ''.$row['temat'].'';

echo '
';

}

}


mysql_close($polacz);

?>[/code]

To już powinno działać dobrze.


(L337 Crew) #6

nie działa :stuck_out_tongue: Bo są same linki :stuck_out_tongue:

Ale już i tak udało mi się to zrobić :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Plik, w którym odbieram ze zmiennej id wartość:

<?php 

error_reporting(E_ALL);

ini_set('display_errors', 1);

$ajdi = $_GET['id'];

$polacz = mysql_connect('localhost', 'root', 'krasnal'); 


if($polacz){ 

$select = mysql_select_db('lol'); 

} else echo "Blad polaczenia!"; 


$query = mysql_query("SELECT * FROM art WHERE id='$ajdi'");

if($query){ 

     while($dane = mysql_fetch_assoc($query)){ 

	 echo '

‘.$dane[‘temat’].’
‘; echo ’
‘.$dane[‘data’].’   Autor: ‘.$dane[‘autor’].’
‘; echo ‘’.$dane[‘tresc’].’’; } } else echo “Blad zapytania!”; mysql_close($polacz); ?>[/code]

I zero krzyku :slight_smile: