PHP zapytanie o INCLUDE


(krypton) #1

Czy istnieje możliwość dołączenia na stronę innego pliku z wysłanymi zmiennymi metodą POST, takie coś jest mi potrzebne ponieważ nie chcę INCLUDE'ować przy zmiennych w URL.


(mktos) #2

Nie, ale możesz zasymulować przeglądarkę, wysłać formularz POST, odebrać odpowiedź i załączyć ją na stronę.

curl się kłania.


(krypton) #3

Czyli ???


(mrbungle) #4
  1. przejrzyj biblioteke CURL

  2. poszukaj przesyłania POST curlem