Phpbb 2.18


(lazikar) #1

phpBB group wydało nową wersję skryptu phpBB oznaczoną numerkiem 2.0.18.

W nowej wersji poprawiono bugi.

Widoczne zmiany to m.in. możliwość wyłaczenia opcji automatycznego logowania.

Więcej inforacji i spis poprawek na stronie phpBB group.

* phpBB 2.0.18 w wersji PL

* Jak zaktualizować forum do najnowszej wersji

* Zmiany w kodzie od wersji 2.0.17

Żródło: http://www.phpbb2.pl/

Złączono Posta : 6 Listopad 2005, 14:52:13

phpbb.com podalo pare poprawek do ostatnio wydanej wersji 2.0.18

http://www.phpbb.com/files/releases/cha ... ackage.zip - tu mozna pobrac poprawione 2.0.18

W wesji ze strony phpbb2.p teraz już jest zawarta ta poprawka wiec info jest dla tych co zrobili predzej i tego nie mają.

#

#-----[OPEN]------------------------------

#

common.php


#

#-----[FIND]-----------------------------------

#


if (@phpversion() >= '5.0.0' && (!ini_get('register_long_arrays') || @ini_get('register_long_arrays') == '0' || strtolower(@ini_get('register_long_arrays')) == 'off'))


#

#-----[REPLACE WITH]-----------------------------------

#


if (@phpversion() >= '5.0.0' && (!@ini_get('register_long_arrays') || @ini_get('register_long_arrays') == '0' || strtolower(@ini_get('register_long_arrays')) == 'off'))


#

#-----[OPEN]------------------------------

#

includes/usercp_register.php


#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 75 linii


$error = FALSE;


#

#-----[AFTER, ADD]-----------------------------------

#


$error_msg = '';

#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 195 linii


$user_avatar_local = ( isset($HTTP_POST_VARS['avatarselect']) && !empty($HTTP_POST_VARS['submitavatar']) && $board_config['allow_avatar_local'] ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatarselect']) : ( ( isset($HTTP_POST_VARS['avatarlocal']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatarlocal']) : '' );


#

#-----[AFTER, ADD]-----------------------------------

#


$user_avatar_category = ( isset($HTTP_POST_VARS['avatarcatname']) && $board_config['allow_avatar_local'] ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatarcatname']) : '' ;#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 224 linii


$signature = stripslashes($signature);


#

#-----[REPLACE WITH]-----------------------------------

#


$signature = htmlspecialchars(stripslashes($signature));


#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 231 linii


$user_avatar = $user_avatar_local;


#

#-----[REPLACE WITH]-----------------------------------

#


$user_avatar = $user_avatar_category . '/' . $user_avatar_local;


#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 441 linii


if ( $signature_bbcode_uid == '' )


#

#-----[REPLACE WITH]-----------------------------------

#


if ( !isset($signature_bbcode_uid) || $signature_bbcode_uid == '' )


#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 477 linii


if ( @file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'])) )

{

@unlink(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar']));

}

$avatar_sql = user_avatar_url($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_remoteurl);

}

else if ( $user_avatar_local != '' && $board_config['allow_avatar_local'] )

{

if ( @file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar'])) )

{

@unlink(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $userdata['user_avatar']));

}

$avatar_sql = user_avatar_gallery($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_local);


#

#-----[REPLACE WITH]-----------------------------------

#


user_avatar_delete($userdata['user_avatar_type'], $userdata['user_avatar']);

$avatar_sql = user_avatar_url($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_remoteurl);

}

else if ( $user_avatar_local != '' && $board_config['allow_avatar_local'] )

{

user_avatar_delete($userdata['user_avatar_type'], $userdata['user_avatar']);

$avatar_sql = user_avatar_gallery($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_local, $user_avatar_category);


#

#-----[FIND]-----------------------------------

# okolo 897 linii


$s_hidden_fields .= '';


#

#-----[REPLACE WITH]-----------------------------------

#


$s_hidden_fields .= '';