Phqghume.exe a moze cos jeszcze?


(Mtestwow) #1

Witam, przed chwila doslownie wyskoczylo mi info iz phqghume.exe chce polaczyc sie z netem.. z tego co pobierzenie wyczytalem w necie to nic dobrego, wiec usunalem. Dalem blokade w firewallu na to i wlaczylem hj( zanim usunalem recznie ) - nie wiedziec czemu, nie znalazlem tego tam(w logu). Pomimo tego usunalem i dla pewnosci, czy jeszcze cos innego u mnie nie siedzi prosilbym o spr loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:10:16, on 2006-04-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

D:\Program Files\AlienGUIse\wbload.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

D:\Program Files\Razer\razertra.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru_Event_Receiver.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\różne\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {77701e16-9bfe-4b63-a5b4-7bd156758a37} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABIT uGuru] C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GuruClock] C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\GuruClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [razertra] D:\Program Files\Razer\razertra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "d:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1128537580557

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4C977164-90D9-4B34-A731-096A1DE1360D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WB - D:\Program Files\AlienGUIse\fastload.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

Z gory dziekuje za sprawdzienie.

Ps. To przy avascie "(file missing)" to normalne?


(Kuz5) #2

Loga masz czystego

Mozesz skasować:

Tak, normalne :slight_smile:

HijackThis posiada buga (błąd), który pokazuje niektóre pliki jako zagubione