Pilne! Rozszerzenie *.cdr


(Kff) #1

Jaki program rozpoznaje rozszerzenie *.cdr.


(Magik) #2

Między innymi CorelDraw.

O rozszerzeniu

http://www.filext.com/detaillist.php?extdetail=CDR