Ping w cs


(Fux11) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:56:34, on 2009-10-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = WindowZ IE

O2 - BHO: CommandBar.CtrlMHook - {3f1ab67e-12aa-352e-b4e0-a5f1810b60dd} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Fux\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O2 - BHO: Loader Class - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - C:\WINDOWS\system32\FindeXer.dll

O3 - Toolbar: QT Breadcrumbs Address Bar - {af83e43c-dd2b-4787-826b-31b17dee52ed} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [Kalendarz XP] "C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MX Skype Recorder] "C:\Documents and Settings\Fux\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\MXSkypeRecorder\MXSkypeRecorder.exe" /autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: Transparent fx - lite.lnk = C:\Program Files\Fadebar\Fadebar.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: z.cmd (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Transparent fx - lite.lnk = C:\Program Files\Fadebar\Fadebar.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: z.cmd (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: Transparent fx - lite.lnk = C:\Program Files\Fadebar\Fadebar.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: z.cmd (User 'Default user')

O4 - Startup: Transparent fx - lite.lnk = C:\Program Files\Fadebar\Fadebar.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O13 - Gopher Prefix:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FBF1C825-047B-4FB4-85C5-FEAB8949A420}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O20 - AppInit_DLLs: prio.dll

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 6480 bytes

pomorze ktos z pingiem

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Pozdrawiam Gutek


(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Pokaż logi OTL, GMER oraz SREng.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.


(Patryk94) #3

moze przyczyna jest kiepska predkosc twojego neta :evil:

opisz bardziej ten twoj problem


(Fux11) #4

mam neta 512 radiowke i mam lagi ping skacze do 200


(Gorgoroth) #5

Nieregularne pingi w radiówce to niestety normalka.


(Fux11) #6

da sie cos tym zrobic ???


(Gorgoroth) #7

Najpierw wklej zalecane logi. Może akurat masz jakiś smród na kompie - tego nie da się wykluczyć na 100%, jednak w praktyce bardzo często spotkałem się z kosmicznymi pingami w radiówce. 200 to jeszcze mało :wink: