Ping w cs


(Krystiangoral6) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:18:00, on 2010-02-13

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Orange\Orange.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3.6 Beta 1\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM..\Run: [OrangeDeamon] C:\Program Files\Orange\Orange.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1606980848-115176313-1801674531-500..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3EC7F138-4F94-44C2-B99A-4C3B9E391561}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{413AAD6F-5108-4325-97E9-25F8EA4E26B6}: NameServer = 212.85.122.32,193.110.121.20

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{3EC7F138-4F94-44C2-B99A-4C3B9E391561}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{3EC7F138-4F94-44C2-B99A-4C3B9E391561}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

--

End of file - 6294 bytes

Chciałbym mieć mniejszy ping w cs dlatego przeskanowałem kompa programem hijackthis a o to log powstały po skanowaniu, powiedzcie co mam dalej z tym zrobic..:smiley: pliss


(deFco247) #2

Czy współczesna młodzież używa komputera tylko do CS-a? :stuck_out_tongue:

Zawartość logów wklejasz na wklej.org, wklej.to lub nopaste.pl, a w poście dajesz link.

Pokaż logi z OTL i System Repair Engineer.

W OTL przestawiasz Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.


(Krystiangoral6) #3

http://wklej.org/id/278678/

noo i to jest ten link..:stuck_out_tongue:

Tylko nie czaje z tym OTL co mam zrobic..;/


(deFco247) #4

Pod linkami jest wszystko objaśnione pismem obrazkowym zarówno dla OTL-a, jak i dla System Repair Engineer.

No i jak już to zamiast tego logu w pierwszym poście trzeba było wstawić link.


(Krystiangoral6) #5

http://www.wklejto.pl/57554 No więc to jest ten log OTL

http://www.wklejto.pl/57531 a to Log z SRE..:stuck_out_tongue:

I co z tym dalej??? [-o<


(deFco247) #6

Logi źle wklejone - zamiast nich mam chińszczyznę.

Nie wklejasz loga poprzez Przeglądaj... , tylko ręcznie kopiujesz jego zawartość w pole do wklejania tekstu.


(Krystiangoral6) #7

noo już poprawiłem.. :slight_smile: