Pingi w grze, wolny internet


(Sediven) #1

Od niedawna mam problem. Na komputerze stacjonarnym internet strasznie zwolnił, podczas grania pingi zaczynają skakać. Wcześniej gdzie prędkość pobierania wynosiła ok. stałe 1mb/s teraz wacha się pomiędzy 30kb/s a 600kb/s. Na telefonie, laptopie wszystko jest ok. 

 

FRST

http://wklej.org/id/1555173/

 

Addition.txt

http://wklej.org/id/1555175/


(Acorus) #2

Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM\...\Run: [DataCardMonitor] = C:\blueconnect\DataCardMonitor.exe ents and Set lueconnect DataCardPM32.exe ! lueconnect\DataCardMonitor.exe AWI~1\Temp\Da m \ ct\setup.exe [253952 2013-10-07] (Huawei Technologies Co., Ltd.) ===== ATTENTION
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1021128 2014-11-20] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [ISUSPM] = C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe [213936 2006-05-16] (Macrovision Corporation)
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\Run: [1clickcoin] = "C:\Documents and Settings\BARTEKMOIMBOGIEM\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Math Problem Solver\Optimize.exe" /path="Software\Math Problem Solver"
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\Run: [Facebook Update] = C:\Documents and Settings\BARTEKMOIMBOGIEM\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2014-01-28] (Facebook Inc.)
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\Run: [MSMSGS] = C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [1695232 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\Run: [Yahoo! Search] = C:\Documents and Settings\BARTEKMOIMBOGIEM\Dane aplikacji\Pay-By-Ads\Yahoo! Search\1.3.15.4\dsrlte.exe
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\RunOnce: [Adobe Speed Launcher] = 1418232462
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\MountPoints2: {1c73acd4-4a5a-11e4-9451-001e330a5150} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\MountPoints2: {58e15356-4a1e-11e4-9450-001e330a5150} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\MountPoints2: {58e15359-4a1e-11e4-9450-001e330a5150} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\MountPoints2: {7c57689a-300a-11e3-927c-dd5538130919} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\MountPoints2: {e974bfe0-2f3d-11e3-927a-ac4967c41255} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\MountPoints2: {e974bfe4-2f3d-11e3-927a-df639cf443f9} - D:\AutoRun.exe
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{C7AE725D-FA5C-4027-BB4C-787EF9F8248A}] - C:\Program Files\RelevantKnowledge\firefox
CHR HomePage: Default - hxxp://rts.dsrlte.com?affID=na
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://rts.dsrlte.com?affID=na"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - yahoo! search
CHR DefaultSearchURL: Default - http://rts.dsrlte.com/?affID=naq={searchTerms}
CHR Extension: (FindRight) - C:\Documents and Settings\BARTEKMOIMBOGIEM\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ibokihboaojdolnlgbejebillmaodnfc [2014-09-16]
CHR Extension: (BonanzaDeals) - C:\Documents and Settings\BARTEKMOIMBOGIEM\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieadcoanfjloocmfafkebdnfefmohngj [2014-12-10]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [doobfiogmfmpjnoofjhhgjehmlofngfp] - C:\DOCUME~1\BARTEK~1\USTAWI~1\DANEAP~1\metacrawler-speeddial.crx [Not Found]
CHR HKU\S-1-5-21-842925246-57989841-725345543-1003\...\Chrome\Extension: [doobfiogmfmpjnoofjhhgjehmlofngfp] - C:\DOCUME~1\BARTEK~1\USTAWI~1\DANEAP~1\metacrawler-speeddial.crx [Not Found]
R2 MaintainerSvc3.75.5000057; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\75acca2f-18f9-4ee2-81a2-0d40cd9a3cbd\maintainer.exe [123632 2014-12-10] ()
S3 hwusbdev; system32\DRIVERS\ewusbdev.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
U1 WS2IFSL; No ImagePath
2014-11-28 23:30 - 2014-11-28 23:30 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\Adobe Download Assistant
2014-12-10 18:28 - 2014-02-18 20:42 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-12-10 18:24 - 2014-03-03 00:20 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\FindRight
2014-12-10 18:13 - 2014-01-31 00:13 - 00000432 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\At2.job
2014-12-10 18:13 - 2013-10-14 16:13 - 00000432 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\At1.job
2014-11-28 23:30 - 2014-03-06 23:49 - 00000796 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Adobe Download Assistant.lnk
2014-11-28 23:30 - 2014-03-06 23:49 - 00000790 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Adobe Download Assistant.lnk
C:\blueconnect\DataCardMonitor.exe ents and Set lueconnect DataCardPM32.exe ! lueconnect\DataCardMonitor.exe AWI~1\Temp\Da m \ ct\setup.exe
C:\Windows\Tasks\At1.job
C:\Windows\Tasks\At2.job
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Sediven) #3

Przepraszam najmocniej ale dopiero teraz to zauważyłem. To nie są moje logi, nie mam takiego użytkownika na komputerze i nie wiem jakim cudem one się tutaj znalazły O.o

 

Prawidłowe:

FRST

http://wklej.org/id/1555173/

Addition

http://wklej.org/id/1555175/


(Acorus) #4

Otwórz Notatnik i wklej:

HKU\S-1-5-21-1571238788-2965694932-1856412733-1000\...\Run: [AdobeBridge] = [X]
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
S3 EagleXNt; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleXNt.sys [X]
2014-12-11 18:30 - 2014-12-11 18:32 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe