Pinnacle Studio 9 Plus - kluczowanie


(małgorzatka) #1

chciałabym wiedzieć jak ustawić parametry (przezroczystość, tolerancja koloru, nasycenie, gładkość itp) w programie PINNACLE STUDIO 9 PLUS aby dokonać kluczowania kolorem czarnym i szarym

dziękuję za pomoc :slight_smile: