Piractwo-odpowiedż na akcję ZPAV


(hugo9252) #1

Pamiątacie tę aferę, jeśli nie to przeczytajcie. :slight_smile: http://prawo.vagla.pl/node/5922