PIT 37 sumowanie liczb?


(Piotrekjunior) #1

Pracowałem w 2006 roku w 2 firmach (umowa zlecenie-PIT 37) i własnie dostałem dwa PITY od nich. I teraz moje pytanie:

Czy w polach tj: Przychód, dochód, koszty... wpisuje SUMĘ z pól z tych dwóch PITÓW od firm ?? Czyli sume z firmy A oraz sume z firmy B dodaje do siebie i wpisuje na PIT 37 ??


(Ali123) #2

Tak masz je zsumować i wpisać w poz.od 41-45 jeżel oba pity są z umowy-zlecenia)


(Asterisk) #3

Oczywiście :slight_smile:


(Piotrekjunior) #4

Dziękuje :wink: