Planex GW-GW54Sp Jak odratowac?

Witam. Próbowałem aktualizować oprogramowanie w acces poincie Planex GW-ap54SP. Wszystko zakończyło się pomyslnie, jednak po resecie na urzadzeniu świeci śię lampka zielona POWER, lan1 Zielona i status na czerwono. Po wpisaniu ipconfig/all w konsoli nie ma IP acces pointa. Na standardowych ustawieniach tez nie idxzie się do niego dostać. Na necie znalazłęm instrukcję co i jak zrobić. ściągnąłem pliki ale nie wiem wszystkiego i proszę o wytłumaczenie ekspertów

Konfiguracja stanowiska pracy

● komputer PC z systemem Linux i podstawowymi narzędziami;

● interfejs szeregowy (opcjonalnie), ustawienia transmisji: 38400, 8N1, Flow Control: none;

● urządzenie powinno być odłączone od sieci lokalnej;

● wszelkie podłączenia powinny być wykonywane bezpośrednio, bez jakichkolwiek urządzeń pośredniczących.

Procedura instalacji za pomocą TFTP w wypadku poprawnego działania portu eth0

● ustawić na komputerze PC (na karcie sieciowej bezpośrednio połączonej z AP) następującą konfigurację IP:

○ Adres IP: 192.168.1.200,

○ Maska podsieci: 255.255.255.0,

○ Brama domyślna: ---.

● podłączyć konsole szeregową, jeśli jest dostępna;

● WYŁĄCZYĆ urządzenie AP;

● NACISNĄĆ I TRZYMAC PRZYCISK RESET (należy się upewnić, że przycisk jest wciśnięty!);

● włączyć AP i (cały czas trzymając wciśnięty przycisk Reset) odczekać 5 sekund;

● zwolnić przycisk Reset;

● za pomocą polecenia tftp wysłać ODPOWIEDNI firmware przejściowy do AP:

○ tftp -m binary 192.168.1.6 -c put recovery-ovislink.bin (AirLive/OvisLink, Planex);

lub

○ tftp -m binary 192.168.1.6 -c put recovery-planet.bin (Planet);

● odczekać aż AP zostanie przeprogramowany i zresetowany. Operacja trwa około 3 minut, a jej koniec jest

sygnalizowany migotaniem diod Status i WEP/WPA (jeśli urządzenie je posiada);

● za pomocą programu ftp należy wysłać ODPOWIEDNI obraz flash na adres 192.168.1.6 (login: admin, hasło:

admin);

● za pomocą programu telnet należy zalogować się na adres 192.168.1.6 (login: admin, hasło: admin);

● wydać polecenie:

○ recovery-ovislink5460 (dla urządzenia AirLive/Ovislink 5460);

lub

○ recovery-planetwrt414 (dla urządzenia Planet WRT-414/WAP-4035);

lub

○ recovery-planexAP54SP (dla urządzenia Planex GW54SP).

● po prawidłowym zakończeniu operacji powinien pojawić się komunikat:

1984+0 records in,

1984+0 records out.

● zrestartować urządzenie.

UWAGA: Pierwsze uruchomienie oryginalnego oprogramowania może trwać kilka minut.

● po tej operacji urządzenie zgłasza się ze standardowym oprogramowaniem w domyślnej konfiguracji.[/code]

Moje pytania. Czy da radę ta czynnośc wykonac pod windows ??

Co to jest to TFTP ??

Jaki to ma byc program ten FTP ??