Plik *.jar jako theme do FF


(Marcinch7) #1

Mam na dysku unikalny płatny theme do FF 2.0.*, jest on w formacie *.jar gdzie go "włożyć"??


(Sawyer47) #2

Narzędzia → Dodatki → Motywy

metodą Drag&Drop powinno zadziałać.


(Marcinch7) #3

thx