Plik *.mov - zmiana orientacji


(Nowy10) #1

jak i czym zmienić orientację filimiku mov z pionowej na poziomą? w aparacie można tak zrobić lecz nie mogę sobie poradzić z tym po skopiowaniu plików na dysk


(Placio74) #2

Jeśli chodzi tylko o obrócenie obrazu przy odtwarzaniu...

MPUI (MPlayer) - Ustawienia > Ustawienia > Dodatkowe parametry MPlayer: > wystarczy dopisać -vf rotate=1 (obrót w prawo albo -vf rotate=2 (obrót w lewo) > Zatwierdź (Zapisz jeśli ma to być zapamiętane).

SMPlayer (MPlayer) - Opcje > Ustawienia > Zaawansowane > Dodatkowe opje MPlayer-a ... Opcje: > podobnie jak wcześniej -vf rotate=1 lub -vf rotate=2.

VLC media player - Settings > Preferences... > Video > Filters > zaznaczenie Video transformation filter > rozwinięcie listy filtrów i Transformation > wybór jednej z opcji obracania > ponowne uruchomienie VLC.

KMPlayer - Video (Podstawowy) (Video (Basic)) > Rotacja ekranu(CCW) (Screen Rotation (CCW))> wybór jednej z opcji obracania.

W przypadku konwersji wystarczy zastosować odpowiedni filtr (opcję), np.:

MediaCoder - zakładka Picture > Rotation,

Avidemux - Filters > Rotate,

VirtualDub + skrypt AviSynth > Filters... > Add... > Rotate | lub dopisanie do skryptu - TurnLeft() albo TurnRight().

Opcje obracania obrazu dostepne są też w wielu innych programach.