Plik wsadowy


(Krzychu) #1

Czy mógłby mi ktoś napisać plik wsadowy taki aby wykonywał następujące zadania:

Utworzyć na pulpicie folder PSK. Wewnątrz niego utworzyć plik wsadowy, który realizuje następujące czynności: - zapisuje do pliku x.txt utworzonym w folderze PSK zawartość folderu c:\windows,

  • sortuje plik x.txt i wynik sortowania zapisuje do pliku y.txt utworzonego w folderze PSK,

  • kopiuje plik y.txt podaną przez uzytkownika ilość razy nadając nazwy kolejnym kopiom w sposób następujący: z1.txt, z2.txt, z3.txt, ...

  • skopiowany plikom majacym w nazwie liczbę parzystą nadaje atrybut tylko do odczytu,

  • skopiowany plikom o numerze w nazwie kończącym się na 3 nadaje atrybut ukryty,

  • tworzy zadaną przez użytkownika ilość katalogów o nazwie FOL1, FOL2, FOL3, ...,

  • kasuje co trzeci folder z utworzonych,

  • zmienia nazwy wszystkim pozostałym folderom wg wzorca: FOL1 na NEWFOL1, FOL2 na NEWFOL2, ...

Za pomoc bardzo dziękuję