Pliki językowe w konwerterze video


(Dg3287) #1

Ktory z programów do konwerterowania posiada obsługę konwersji filmów z wieloma plikami językowymi?