Pliki SGT STY DLS


(Kicek182) #1

Poszukuję programu który odtworzy pliki SGT STY DLS.


(Azgrel) #2

Tu masz informacje o tych plikach: sgt, sty, dls.


(Kicek182) #3

Lecz ja chce program odtwarzający te pliki nie informacje. :slight_smile: