Po wznowieniu ze stanu chibernacji wirusy


(Daniello Daniel) #1

Cześć, mam problem, gdy wznowiłem ze stanu chibernacji nagle powyskakiwały mi jakies błedy, same otwierały sie jakies strony internetowe. Wszystko wyczysciłem F-secure antivirus 2006 po oczyszczeniu wszystko było dobrze, po restarcie komputera wszystko grało jak powinno. Ale znowu z chibernowałem i gdy wznowiłem to znowu pojawiły sie te syfy.

Bardzo prosze o pomoc daje wam logi z hijackthis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:32:35, on 2007-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\Hmonitor\hmonitor.exe

D:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\FRAPS\FRAPS.EXE

D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

D:\Program Files\Launchy\Launchy.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

d:\PROGRA~1\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

d:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm ... Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BDEX System - {4DD1180E-8EEE-4801-AB5D-05CC3DFE3AF0} - C:\WINDOWS\ttvbonkog.dll

O2 - BHO: MPBarOpener Class - {8FD66659-A7AF-4641-9999-C56607D3A0AB} - C:\Program Files\Mpire\Mpire Plugin\MPBand.dll

O3 - Toolbar: The leosrv - {A3B1F7ED-8EDA-410F-8CB9-F6AFD8301B7C} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [hmonitor] D:\Program Files\Hmonitor\hmonitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Manager] "d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure TNB] "d:\Program Files\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "d:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Fraps] C:\FRAPS\FRAPS.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Gadwin PrintScreen] "d:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe" /nosplash

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'Default user')

O4 - Global Startup: F-Secure Anti-Virus 2006.lnk = D:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O4 - Global Startup: Launchy.lnk = D:\Program Files\Launchy\Launchy.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Zablokuj to okienko - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Osłona programu IE - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Osłona programu IE... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6A4AA827-19A9-409C-9CC3-BC47B0D91B92}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs:

O21 - SSODL: xcvwer - {33A6DB78-5A1A-438E-8294-1C546FD8EBDC} - C:\WINDOWS\xcvwer.dll

O21 - SSODL: hjoqor - {5953221B-2914-4D74-BBE2-3FD065BF518A} - C:\WINDOWS\hjoqor.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - e:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - d:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - d:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 7121 bytes


(Maciej13 13) #2

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w Trybie Awaryjnym.

Po pracy pokaż nowe logi z: Hijack This + Silent Runners + ComboFix + SmitFraudFix.


(Daniello Daniel) #3

tu jest log z Hijack This :


(Daniello Daniel) #4

tu z cobofixa


(Gutek) #5

Pobierz program SDFix

-


(Daniello Daniel) #6

oto raport :


(Gutek) #7

Powinno być Ok


(Daniello Daniel) #8

dzięki wszystkim już jest dobrze i Wesołych Świąt wszystkim.