Pobrałem Virusa :/


(system) #1

Witam!

Pobrałem wraz z pewnym programem Virusa. Niemoge wejsc w własciwosci itp. ponieważ wyskakuje błąd : " Your sistem Administrator disabled control panel". Piszę tutaj ponieważ mam nadzieję że nie będę musiał robic formata bo ostatni miał miejsce miesiac temu.

Oto mój LOG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:47: VIRUS ALERT!, on 2008-10-08

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\p cinems\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

D:\Program Files\p cinems\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\p cinems\PCMService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Philips\LightFrame 3\LightFrameV3.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Documents and Settings\Mistrz\Desktop\scan.exe

D:\Programy\Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: olnmraew - {306B1FE0-FE45-4A42-B2DE-C8229CA12CCC} - C:\WINDOWS\TEMP\ac8zt2\olnmraew.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "D:\Program Files\p cinems\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [\YURAA.exe] C:\Windows\system32\YURAA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YURAB.exe] C:\Windows\system32\YURAB.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YURAC.exe] C:\Windows\system32\YURAC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

O4 - HKLM\..\Run: [\YURBD.exe] C:\Windows\system32\YURBD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Documents and Settings\Mistrz\Application Data\Adobe\Player.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURAA.exe] C:\Windows\system32\YURAA.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURAB.exe] C:\Windows\system32\YURAB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURAC.exe] C:\Windows\system32\YURAC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

O4 - HKCU\..\Run: [\YURBD.exe] C:\Windows\system32\YURBD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: LightFrame 3.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C03CCF1A-87FA-4E3A-BF42-F92FA0F78E3D}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: qaguha.dll

O21 - SSODL: qmafxprs - {D0FBE34E-80F6-4E1E-9280-40F602972181} - \qmafxprs.dll

O21 - SSODL: lfstbwvd - {9934049E-ADD0-428B-A963-E3E2D6C9C30F} - C:\WINDOWS\lfstbwvd.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\p cinems\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - D:\Program Files\p cinems\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


--

End of file - 5917 bytes

(Patryk94) #2
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

 	[code]O4 - HKLM\..\Run: [\YURAA.exe] C:\Windows\system32\YURAA.exe

 	O4 - HKLM\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

 	O4 - HKCU\..\Run: [\YURAA.exe] C:\Windows\system32\YURAA.exe

Unknown

	O4 - HKCU\..\Run: [\YURAB.exe] C:\Windows\system32\YURAB.exe

Unknown

	O4 - HKCU\..\Run: [\YURAC.exe] C:\Windows\system32\YURAC.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ANTIVIRUS] C:\Program Files\MicroAV\MicroAV.exe

Unknown

	O4 - HKCU\..\Run: [\YURBD.exe] C:\Windows\system32\YURBD.exe

 	O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

Chyba to wszystko.

Na koniec przeskanuj komputer http://www.mks.com.pl/skaner/

Pozdrawiam :slight_smile:


(Sebastianchrzan) #3

podaj loga Combofix http://forum.idg.pl/bezpieczenstwo_komp ... 18804.html


(Leon$) #4

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(system) #5

Log z ComboFix

ComboFix 08-10-07.06 - Mistrz 2008-10-08 20:31:36.1 - NTFSx86

(Leon$) #6

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(system) #7
ComboFix 08-10-08.01 - Mistrz 2008-10-08 21:20:04.2 - NTFSx86

(Leon$) #8

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile: