Poczta Windows Live (w POP)


(MarS) #1

Skorzystać z serwera IMAP Gmaila


(MarS) #2

Możesz spróbować zmienić opcje Gmaila

1212e018.jpg