Podczas pracy z Operą wyskakuje mi błąd!


(Kajet10) #1

Podczas pracy z Operą 9.02 wyskakuje mi błąd:

Opera.exe - Bład aplikacji

Instrukcja spod "0x67bafc82"

Odwołuje się do pamięci pod adresem "0x000e0085".

Pamięć nie może być"read".

Kliknij OK aby przerwać działanie aplikacji

Instalowałem starsze i nowsze wersje Opery.

Robiłem opcję napraw i reinstal Opery,nadal występuje błąd

Porszę o pomoc :frowning:


(Marco67) #2

Odinstaluj operę wyczyść rejestry i zainstaluj wersję 8.5 :slight_smile:


(Spam) #3

Dziurawą.

kajet , odinstaluj Operę.

Następnie usuń katalog, gdzie zainstalowałeś Operę (domyślnie C:\Program Files\Opera).

Potem Start --> Uruchom --> Dane aplikacji --> OK

Usuwasz folder Opera.

Teraz czyścisz rejestr programem jv16 PowerTools.

Restart kompa; po restarcie instalujesz najnowszą wersję Opery stąd.


(Kajet10) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 21:05:37, on 2006-12-26 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE 

C:\Programy\Norton Antivirus\navapsvc.exe 

C:\Programy\Norton Antivirus\IWP\NPFMntor.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

C:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe 

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe 

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe 

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe 

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe 

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe 

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe 

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe 

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe 

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE 

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

D:\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Programy\Norton Antivirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Programy\Norton Antivirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [CM-SmWizard] C:\WINDOWS\System\SmWizard.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN 

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup 

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Programy\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=123106 serial=DR12WUN-1682262-NEE lang=PL 

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay 

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1166964430378 

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1DD2029C-5761-45C7-8C0E-23E8EEB9ED59}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{1DD2029C-5761-45C7-8C0E-23E8EEB9ED59}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL 

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe 

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE 

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Antivirus\navapsvc.exe 

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe 

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Antivirus\IWP\NPFMntor.exe 

O23 - Service: Usługa Norton Protection Center (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE 

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Antivirus\SAVScan.exe 

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Zaleciłem się do ewentualnych poleceń ale nic nie pomogło.Nadal występuje mi błąd programu.

Komputer według skanowań antywirusem oraz Ad-Aware nie ma zagrożenia.

Proszę o pomoc :smiley: