Podejrzana zmuła systemu


(korni007) #1

Jak w temacie.Zauważyłem spowolnienie, skan Kasperskym nic nie wykrył.Z góry dziękuje,logi w załączniku.

Addition.txt

FRST.txt

Shortcut.txt

gmer.txt


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [iTunesHelper] = C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [169768 2015-02-13] (Apple Inc.)
BootExecute: PDBoot.exeautocheck autochk *
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\KornelPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-14]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/detail/dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/detail/dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 VMSMP; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmswitch.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.