Podejrzane IP z logu


(system) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:33:23, on 2007-06-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Cyber Link\PDVDServ.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

D:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Documents and Settings\Dom\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - D:\PROGRA~1\MEGAUP~2\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Mega Manager IE Click Monitor - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - D:\PROGRA~1\MEGAUP~2\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Cyber Link\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: RocketDock.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Raconfig.lnk = D:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą Mega Manager... - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21E67511-CD6A-4D8C-9C87-68517C6EEFB3}: NameServer = 217.96.117.2 217.96.117.3

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9EE2B074-9073-4CDF-92B7-98A5B1A9F4C4}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

podejrzanie wygląda mi ten wpis:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21E67511-CD6A-4D8C-9C87-68517C6EEFB3}: NameServer = 217.96.117.2 217.96.117.3

nie wiem czy cos jeszcze jest...

aha i jeszcze jedno, ile svchost.exe działa podczas działania systemu?


(Pbk24) #2

A to coś ci mówi:

MARCIN KOLOWSKI

ANTERSAT

ul. BLASZAKA 2B

62-510 KONIN

POLAND

+48 63 2457482


(Gutek) #3

W logu nic nie widać, a wpis O17 to twoje DNS-y


(system) #4

aha, rzeczywiscie DNS-y to są moje... ahh

a co do tego Marcina

to ja mieszkam obok Konina

skad to wytrzasles??