Podejrzenie Infekcji - Log do sprawdzenia

Podejrzewam że komp jest zainfekowany.

Proszę o sprawdzenia loga:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:32:20, on 2009-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

D:\Programy\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

D:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe

D:\Programy\Avast!\ashDisp.exe

D:\Programy\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\TuneUp Utilities 2008\MemOptimizer.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Menu Start\Programy\Autostart\Norton Partition Magic Updater.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: RedTube To ALLPlayer - {41F21158-4211-4D32-9E02-D57B19661561} - D:\Programy\ALLPlayer\RedTubeToALLPlayer.dll

O2 - BHO: YouTube To ALLPlayer - {61DB16C5-B733-43F4-872E-B20DC9E72740} - D:\Programy\ALLPlayer\YouTubeToALLPlayer.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MAAgent] C:\Program Files\MarkAny\ContentSafer\MAAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "D:\Programy\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "D:\Programy\TuneUp Utilities 2008\MemOptimizer.exe" autostart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Norton Partition Magic Updater.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.2.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: ?

Ą C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - D:\Programy\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.8.811.4345 (GoogleDesktopManager-110408-113106) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c987b75780cd96) (gupdate1c987b75780cd96) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - D:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe


--

End of file - 7639 bytes

Podaj log z Combofix. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście podajesz tylko link.

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

http://wklej.to/ccZa

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

lub

Dr.WEB CureIt! http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … It!+4.44.5

:slight_smile: