Podejrzenie infekcji trojanem, spywarami, problem z cookies


(Martaordowska) #1

Witam, mam problem z komputerem, a dokładnie z kilkoma wirusami, m.in. mks_vir znalazł mi Psw.Win32.LMir.yff umiejscowionego w C:\WINDOWS\system32\msinet.ocx, czego nie skasowałam, ponieważ nie mam pojęcia, czy usuwanie tego i innych plików systemowych jest bezpieczne...

a spyware doctor wykrył mi trojan rpcc_spammer'a umiejscowionego w hkey_local_machine/software/microsoft/windows/currentversion/Winopts, /Winopts#gIP, /#Bid, /#Lid, /#Id

oraz trojan/generic w c:/uniq oraz c:/program files/ secure32.html.

pewnie mam tego więcej, ale nie mam pojęcia, za co się zabrać i jak... wklejam log z hijackthis, może to coś Wam powie... proszę o pomoc.

P.S -- dodatkowo nie mogę się zalogować do portalu -- przy podawaniu loginu i hasła prosi o włączenie ciasteczek, choć są włączone.... czego to może być kwestia?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:45:58, on 2008-01-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 16.1\RivaTuner.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe

C:\Program Files\Hotkey\Hotkey.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe

C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Folie\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.109\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RivaTuner] "C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 16.1\RivaTuner.exe" /T

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Hotkey] C:\Program Files\Hotkey\Hotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [AdVantage] "C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe"

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O15 - Trusted Zone: http://\*.grono.net

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{AC928FBD-11A7-4B8D-A955-4AEF92A5AD63}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.152.34

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [AdVantage] "C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe"

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix


(Martaordowska) #3

Usunęłam wpisy, wklejam log z combofix: http://up.wklej.org/download.php?id=c82836ed448c41094025b4a872c5341e.

Dzięi za poradę, widzisz coś jeszcze w tym logu?


(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\Program Files\cqwydcgt.exe


Folder::

C:\Program Files\AdVantage

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Martaordowska) #5

Log mojego komputera po w.w. czynnościach wygląda: http://wklej.org/id/3657c5cf98. Mam jeszcze pytanie. Po każdorazowym działaniu combofix folder 'mój komputer' zmienia nazwę na '[nazwa użytkownika] on O-AX...'. Możesz mi powiedzieć, co to znaczy, czy ma tgo jakieś znaczenie i czy mam to tak zostawić? Jestem w tym zielona...^^'


(Gutek) #6

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools