Podejrzenie istnienia wirusów


(Kajadluga) #1

Proszę bardzo o sprawdzenie loga. wydaje mi się, że mam jakiegoś wirusa...jak pracuję na komputerze to czasem raptownie przesuwa mi się sam obraz. Widać to jak otwieram mapkę google. Wtedy sam mi się obraz mapy przesuwa. Oto wynik.Poza tym antywirus AVG pokazał mi, że mam trojana, ale nie wiem czy go usunął, bo przez chwilę komp. mi się zawiesił....Z góry dziękuję

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:38:43, on 2011-04-11

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19019)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe

C:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FATrayMon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files (x86)\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FATrayAlert.exe

C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Windows\SysWOW64\conime.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/defau ... l=pl&s=pad

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/defau ... l=pl&s=pad

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: FAIESSO Helper Object - {A2F122DA-055F-4df7-8F24-7354DBDBA85B} - c:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FAIESSO.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [FATrayAlert] c:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FATrayMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP UT\"

O4 - HKLM..\Run: [smart Start UP] C:\Program Files (x86)\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe /Automation

O4 - HKLM..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide

O4 - HKLM..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Users\Karolina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe" -bootmode

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: Logitech . Rejestracja produktu.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Action Manager 32 (OpticSlim 2420+).lnk = C:\Program Files (x86)\Plustek\OpticSlim 2420+\AM32.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Wyślij do interfejsu Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {6F6FDB9E-5072-498C-BCB0-2B7F00C49EE7} (DellSystemLite.Scanner) - http://support.euro.dell.com/systemprof ... emLite.CAB

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: FastAccess - c:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FALogNot.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_15f4e438\AESTSr64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: FAService - Sensible Vision - c:\Program Files (x86)\Sensible Vision\Fast Access\FAService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\Windows\SysWOW64\rpcnet.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - Unknown owner - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_15f4e438\STacSV64.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11292 bytes


(system) #2

Witam- przeskanuj tym pełne skanowanie

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

jeśli znajdzie jakieś infekcje to usuń


(Kajadluga) #3

Dziękuję za informację. Właśnie skanuje komputer wskazanym programem. Uprzednio dokonałam skanu OTL’em. Oto rezultaty jego i wygląda na to, że pewne pliki są uszkodzone, ale nie za wiele z tego wszystkiego rozumiem i co mam dalej robić?..help.

OTL Extras logfile created on: 2011-05-23 16:40:52 - Run 1

3,75 Gb Total Physical Memory | 1,55 Gb Available Physical Memory | 41,42% Memory free

7,68 Gb Paging File | 4,94 Gb Available in Paging File | 64,40% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 283,40 Gb Total Space | 180,78 Gb Free Space | 63,79% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 14,65 Gb Total Space | 7,61 Gb Free Space | 51,97% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: KAJADLUGA | User Name: Karolina | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========

========== File Associations ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes]

.url[@ = InternetShortcut] – C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes]

.cpl [@ = cplfile] – C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3030728971-1806936144-4244084384-1000\SOFTWARE\Classes]

.html [@ = FirefoxHTML] – C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

========== Shell Spawning ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\shell[command]\command]

batfile [open] – “%1” %* File not found

cmdfile [open] – “%1” %* File not found

comfile [open] – “%1” %* File not found

exefile [open] – “%1” %* File not found

helpfile [open] – Reg Error: Key error.

inffile [install] – %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe “%1” (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [open] – “C:\Windows\System32\rundll32.exe” “C:\Windows\System32\ieframe.dll”,OpenURL %l (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [print] – “C:\Windows\System32\rundll32.exe” “C:\Windows\System32\mshtml.dll”,PrintHTML “%1” (Microsoft Corporation)

piffile [open] – “%1” %* File not found

regfile [merge] – Reg Error: Key error.

scrfile [config] – “%1” File not found

scrfile [install] – rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l File not found

scrfile [open] – “%1” /S File not found

txtfile [edit] – Reg Error: Key error.

Unknown [openas] – %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 File not found

Directory [cmd] – cmd.exe /s /k pushd “%V” (Microsoft Corporation)

Directory [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Directory [OneNote.Open] – C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONENOTE.EXE “%L” File not found

Folder [open] – %SystemRoot%\Explorer.exe /separate,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] – %SystemRoot%\Explorer.exe /separate,/e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\shell[command]\command]

batfile [open] – “%1” %*

cmdfile [open] – “%1” %*

comfile [open] – “%1” %*

cplfile [cplopen] – %SystemRoot%\System32\control.exe “%1”,%* (Microsoft Corporation)

exefile [open] – “%1” %*

helpfile [open] – Reg Error: Key error.

inffile [install] – %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe “%1” (Microsoft Corporation)

piffile [open] – “%1” %*

regfile [merge] – Reg Error: Key error.

scrfile [config] – “%1”

scrfile [install] – rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] – “%1” /S

txtfile [edit] – Reg Error: Key error.

Unknown [openas] – %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [cmd] – cmd.exe /s /k pushd “%V” (Microsoft Corporation)

Directory [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Directory [OneNote.Open] – C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONENOTE.EXE “%L”

Folder [open] – %SystemRoot%\Explorer.exe /separate,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] – %SystemRoot%\Explorer.exe /separate,/e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

“cval” = 1

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

“AntiVirusOverride” = 0

“AntiSpywareOverride” = 0

“FirewallOverride” = 0

“VistaSp1” = 9F 9E 16 8C DC 5B C8 01 [binary data]

“VistaSp2” = 25 FD 50 A2 65 E7 CA 01 [binary data]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

“oobe_av” = 1

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

“EnableFirewall” = 1

“DisableNotifications” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

“EnableFirewall” = 1

“DisableNotifications” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]

“EnableFirewall” = 1

“DisableNotifications” = 0

========== Authorized Applications List ==========

========== Vista Active Open Ports Exception List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]

“{0679CF83-4474-48E5-84F2-AA032EF7F78F}” = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |

“{12F37071-B282-4203-A7C6-17D6BC3F4827}” = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |

“{3AE98AA4-BEA8-4E98-B8D9-8CD1D5970934}” = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |

“{8BC0BDA5-4297-4C64-911B-3F0EC6CAB435}” = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |

“{9DEE02A1-6C6B-4F59-9B1F-8D8340C439ED}” = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |

“{BBCFBB2D-D8CA-43ED-8DC0-E7681F1A02C1}” = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |

“{BF5E5E84-6BD8-418D-A77B-F19877C04201}” = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |

“{C36BB5A4-9C1F-4D3D-B914-F553A2F7F684}” = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |

“{D4BAE244-1E61-4500-88E9-E239BA5D8A10}” = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |

“{FB4F20D7-C1F9-4965-B59E-AC4D9F6C4CC5}” = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |

========== Vista Active Application Exception List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]

“{01D7C61A-0991-493E-A566-1F9CB257DB26}” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\logitech\logitech vid\vid.exe |

“{05CD3AD2-BBCF-440F-A673-ADF5C7DBD1B0}” = dir=in | app=c:\program files\cyberlink\powerdvd dx\pdvddxsrv.exe |

“{077D4D41-077D-40AE-8193-A440E8BE7100}” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office12\onenote.exe |

“{0DF2778A-F589-461E-BDA3-977EC3DC7489}” = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |

“{0FEB29DF-7523-4629-881B-22B744DEB36A}” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\logitech\vid hd\vid.exe |

“{1B30E918-156C-4875-9966-E0B57E21F238}” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg10\avgmfapx.exe |

“{42E375EB-9C1B-4567-A782-C24152B0DA6D}” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office12\onenote.exe |

“{4789FF5C-6A7F-44A6-8C82-FD33CFD9096C}” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\logitech\logitech vid\vid.exe |

“{4C3C28E5-4AA5-4C48-92CD-31AF7686E25A}” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg10\avgnsa.exe |

“{62A035D2-4E3E-4FFF-834A-FA25C494C310}” = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |

“{8CDE9680-4CCA-408F-938F-A2CD2140C5E1}” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg10\avgemca.exe |

“{98E8C0B3-E5DA-4015-B922-F904D87D6566}” = dir=in | app=c:\program files\cyberlink\powerdvd dx\powerdvd.exe |

“{9A7B1BEA-5133-4855-8E25-823981E5CC00}” = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |

“{A1BEB1B8-995C-4B71-A487-8E08457F6594}” = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |

“{A2FA78A7-67C9-4269-8399-34DF288AAB0B}” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg10\avgmfapx.exe |

“{D3C9624C-2EB1-49E0-9BE9-6424DF4BA9E9}” = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |

“{E9192E03-0766-4286-A5F5-9248C8B0791F}” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\logitech\vid hd\vid.exe |

“{FAEC0B69-9DC8-417B-8298-055D9DE9B50F}” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg10\avgemca.exe |

“{FB2AAD6A-CADA-402A-8528-C1B073FF0E90}” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg10\avgnsa.exe |

“TCP Query User{1C2BCBFB-CF22-4F65-9B0E-75CFEBE00F93}C:\program files (x86)\nowe gadu-gadu\gg.exe” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\nowe gadu-gadu\gg.exe |

“TCP Query User{4DDF7D9C-6C5E-45D8-8252-2F0DEF7D73BF}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |

“TCP Query User{5E1D9BE2-AEA5-44A0-BD1A-37FBC06DC5F5}C:\program files (x86)\google\google earth\plugin\geplugin.exe” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\google\google earth\plugin\geplugin.exe |

“TCP Query User{68537FDE-8EB6-49D7-A4AB-D44A35103C83}C:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe |

“TCP Query User{72FCB49A-88D6-4F28-87A0-77EC5F4C4645}C:\program files (x86)\freecall.com\freecall\freecall.exe” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\freecall.com\freecall\freecall.exe |

“TCP Query User{E7A885E0-1186-4883-8306-E64C39894F11}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe” = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe |

“UDP Query User{089E4797-B0D0-48BA-A85E-3F97A20138C4}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |

“UDP Query User{1A24F1C2-3B1F-4758-8DB6-BEFE99601002}C:\program files (x86)\freecall.com\freecall\freecall.exe” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\freecall.com\freecall\freecall.exe |

“UDP Query User{6DAEC69B-C189-4DCC-A656-55D5796F25FC}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe |

“UDP Query User{D283F60D-2D98-4E67-8DD7-63DA5D83A8FD}C:\program files (x86)\google\google earth\plugin\geplugin.exe” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\google\google earth\plugin\geplugin.exe |

“UDP Query User{FA4D6B7C-7065-42CC-9E0D-907A7797B41F}C:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe |

“UDP Query User{FF559BAC-E077-434A-AE56-52E37817B028}C:\program files (x86)\nowe gadu-gadu\gg.exe” = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\nowe gadu-gadu\gg.exe |

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

“{03D1988F-469F-4843-8E6E-E5FE9D17889D}” = WIDCOMM Bluetooth Software 6.1.0.4402

“{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F86416013FF}” = Java 6 Update 13 (64-bit)

“{2BF53A9A-EC11-4429-B29D-19A9276092EF}” = HP LaserJet Toolbox

“{54360A73-B080-4A69-BFD4-53C190DD3AB0}” = HP Color LaserJet CP1210 Series

“{87CF757E-C1F1-4D22-865C-00C6950B5258}” = Quickset

“{8EBA8727-ADC2-477B-9D9A-1A1836BE4E05}” = Dell Edoc Viewer

“{90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Office 64-bit Components 2007

“{90120000-002A-0415-1000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Polish) 2007

“{987FE247-4E69-4A2E-A961-D14F901FDBF6}” = Logitech Webcam Software

“{9A945B7E-4F69-4DDA-B14B-E4DE8446A010}” = MrvlUsgTracking64

“{9EFDFBA8-9174-3C61-8645-28376C5CA994}” = Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - plk

“{A49402DD-2781-3782-B0CF-52BDA349E3F3}” = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack

“{B4735ADA-2C32-4DB1-809C-D3D424343ED9}” = FastAccess

“{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}” = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

“{DC7333D1-596A-404D-876D-446E6D27BA20}” = AVG 2011

“{F323676A-B911-4B57-827F-32D02DCD4971}” = HP Color LaserJet CP1210 Series Toolbox

“{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}” = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

“{FF74BAA3-4185-437E-92CC-A442BAF0FE83}” = AVG 2011

“AVG” = AVG 2011

“CutePDF Writer Installation” = CutePDF Writer 2.8

“HP Color LaserJet CP1210 Series” = HP Color LaserJet CP1210 Series

“lvdrivers_12.10” = Pakiet sterowników: Logitech Webcam Software

“Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - plk” = Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 — PLK

“Microsoft .NET Framework 3.5 SP1” = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

“Microsoft .NET Framework 4 Client Profile” = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

“Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack” = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

“NVIDIA Drivers” = NVIDIA Drivers

“SynTPDeinstKey” = Dell Touchpad

“WinRAR archiver” = WinRAR archiver

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

“{08E81ABD-79F7-49C2-881F-FD6CB0975693}” = Roxio Creator Data

“{09760D42-E223-42AD-8C3E-55B47D0DDAC3}” = Roxio Creator DE

“{13F00518-807A-4B3A-83B0-A7CD90F3A398}” = MarketResearch

“{171E6C1E-B5FC-11DF-B115-005056C00008}” = Google Earth Plug-in

“{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}” = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

“{1F54DAFA-9261-4A62-B59D-6C9F26B48FE4}” = Roxio Creator Tools

“{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216013FF}” = Java 6 Update 24

“{28C2DED6-325B-4CC7-983A-1777C8F7FBAB}” = RealUpgrade 1.1

“{2C9241DC-E141-4BB9-99F2-0BC54D81862F}” = Smart Start UP

“{30465B6C-B53F-49A1-9EBA-A3F187AD502E}” = Roxio Update Manager

“{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}” = HiJackThis

“{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}” = Java Auto Updater

“{4E0952DF-C3AA-11D3-98BB-0050049DA7AC}” = MapInfo MDAC-DAO-ODBC 6.5

“{5501481A-9944-4FAA-BCC5-F94CD094F2ED}” = USB Scanner

“{57752979-A1C9-4C02-856B-FBB27AC4E02C}” = QuickTime

“{65D0C510-D7B6-4438-9FC8-E6B91115AB0D}” = Live! Cam Avatar Creator

“{6675CA7F-E51B-4F6A-99D4-F8F0124C6EAA}” = Roxio Express Labeler 3

“{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}” = PowerDVD DX

“{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}” = Apple Software Update

“{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}” = Windows Media Player Firefox Plugin

“{73A4F29F-31AC-4EBD-AA1B-0CC5F18C8F83}” = Roxio Creator Audio

“{7770E71B-2D43-4800-9CB3-5B6CAAEBEBEA}” = RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime

“{783033B0-D8E6-11D5-9293-0050BA073EEC}” = Presto! ImageFolio 4

“{7902E313-FF0F-4493-ACB1-A8147B78DCD0}” = HPSSupply

“{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}” = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

“{84107195-5400-47C8-951B-B15D2A39BDD5}” = MapInfo Professional 6.5

“{86CE85E6-DBAC-3FFD-B977-E4B79F83C909}” = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570

“{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}” = Ask Toolbar

“{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}” = Microsoft Silverlight

“{90120000-0016-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2007

“{90120000-0016-0415-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{79EB535E-76E4-4356-8146-A24EE55AB69D}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-0018-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2007

“{90120000-0018-0415-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{79EB535E-76E4-4356-8146-A24EE55AB69D}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-001B-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2007

“{90120000-001B-0415-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{79EB535E-76E4-4356-8146-A24EE55AB69D}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proof (German) 2007

“{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{A0516415-ED61-419A-981D-93596DA74165}” = Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proof (English) 2007

“{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{ABDDE972-355B-4AF1-89A8-DA50B7B5C045}” = Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-001F-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proof (Polish) 2007

“{90120000-001F-0415-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{E9EA2604-8AC9-47D2-8F4B-6BF60787A357}” = Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{E64BA721-2310-4B55-BE5A-2925F9706192}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-002A-0415-1000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{D45F91DE-F0FC-4D5F-9A0C-FDE5B251AAC6}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-002C-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proofing (Polish) 2007

“{90120000-006E-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2007

“{90120000-006E-0415-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{D45F91DE-F0FC-4D5F-9A0C-FDE5B251AAC6}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{90120000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2007

“{90120000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{79EB535E-76E4-4356-8146-A24EE55AB69D}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Home and Student 2007

“{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{0B36C6D6-F5D8-4EAF-BF94-4376A230AD5B}” = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

“{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{3D019598-7B59-447A-80AE-815B703B84FF}” = Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)

“{99D5EF59-CF6F-4030-901B-4DDDB7F99403}” = Presto! PageManager 7.10

“{9C09E3A4-850A-40B2-B94F-EBFB5349C238}” = hppusgCP1215

“{a0fe116e-9a8a-466f-aee0-625cb7c207e3}” = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - KB2467175

“{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}” = Google Update Helper

“{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A94000000001}” = Adobe Reader 9.4.4 - Polish

“{AC76BA86-7AD7-5760-0000-900000000003}” = Japanese Fonts Support For Adobe Reader 9

“{ACF60000-22B9-4CE9-98D6-2CCF359BAC07}” = ABBYY FineReader 6.0 Sprint

“{B6A26DE5-F2B5-4D58-9570-4FC760E00FCD}” = Roxio Creator Copy

“{BB85ED9C-AFC9-43BD-B8DC-258C3C7DF72E}” = HP Software Update

“{CAF7A270-55D5-455F-B0D1-6C51EADC1C3A}” = Presto! Mr. Photo 4

“{CD95D125-2992-4858-B3EF-5F6FB52FBAD6}” = Skype Toolbars

“{E633D396-5188-4E9D-8F6B-BFB8BF3467E8}” = Skype™ 5.0

“{ED439A64-F018-4DD4-8BA5-328D85AB09AB}” = Roxio Creator DE

“{EE6097DD-05F4-4178-9719-D3170BF098E8}” = Apple Application Support

“{F6BB6248-C507-46FE-8A35-1B16F35E0441}” = ITECIR

“{FCDBEA60-79F0-4FAE-BBA8-55A26C609A49}” = Visual Studio 2008 x64 Redistributables

“Adobe Flash Player ActiveX” = Adobe Flash Player 10 ActiveX

“Adobe Flash Player Plugin” = Adobe Flash Player 10 Plugin

“Advanced Audio FX Engine” = Advanced Audio FX Engine

“Dell Webcam Central” = Dell Webcam Central

“FreeCall_is1” = FreeCall

“Gadu-Gadu 10” = Gadu-Gadu 10

“HOMESTUDENTR” = Microsoft Office Home and Student 2007

“Logitech Vid” = Logitech Vid HD

“Mozilla Firefox (3.6.8)” = Mozilla Firefox (3.6.8)

“Obsługa DBMS MapInfo” = Obsługa DBMS MapInfo

“Picasa 3” = Picasa 3

“RealPlayer 12.0” = RealPlayer

“SecureW2 EAP Suite” = SecureW2 EAP Suite 1.1.3 for Windows

“Skrzyżowania_is1” = Skrzyżowania 1.0.0.14

========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3030728971-1806936144-4244084384-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

“309a46b1dc89b774” = Dell Driver Download Manager

“Google Chrome” = Google Chrome

========== Last 10 Event Log Errors ==========

[Application Events]

Error - 2011-05-16 06:51:54 | Computer Name = kajadluga | Source = SideBySide | ID = 16842785

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\plugins\rmxrend.dll”.

NiE można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.21022.8”.

Użyj

narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error - 2011-05-16 06:59:16 | Computer Name = kajadluga | Source = SideBySide | ID = 16842785

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\plugins\rmxrend.dll”.

Nie

można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.21022.8”.

Użyj

narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error - 2011-05-16 06:59:24 | Computer Name = kajadluga | Source = SideBySide | ID = 16842785

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\plugins\rmxrend.dll”.

Nie

można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.21022.8”.

Użyj

narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error - 2011-05-16 06:59:45 | Computer Name = kajadluga | Source = SideBySide | ID = 16842785

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\plugins\rmxrend.dll”.

Nie

można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.21022.8”.

Użyj

narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error - 2011-05-16 06:59:45 | Computer Name = kajadluga | Source = SideBySide | ID = 16842785

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\plugins\rmxrend.dll”.

Nie

można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.21022.8”.

Użyj

narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error - 2011-05-16 08:11:50 | Computer Name = kajadluga | Source = SideBySide | ID = 16842785

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla “C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\plugins\rmxrend.dll”.

Nie

można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture=“x86”,publicKeyToken=“1fc8b3b9a1e18e3b”,type=“win32”,version=“9.0.21022.8”.

Użyj

narzędzia sxstrace.exe, aby uzyskać szczegółową diagnozę.

Error - 2011-05-16 14:29:30 | Computer Name = kajadluga | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

Error - 2011-05-16 15:18:33 | Computer Name = kajadluga | Source = Windows Search Service | ID = 3013

Description =

Error - 2011-05-16 16:47:30 | Computer Name = kajadluga | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Program Explorer.EXE w wersji 6.0.6002.18005 zatrzymał interakcję

z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej

informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania

raportami i rozwiązaniami problemów. Identyfikator procesu: 3b8 Godzina rozpoczęcia:

01cc140a6d78904e Godzina zakończenia: 31

Error - 2011-05-16 16:48:21 | Computer Name = kajadluga | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

[OSession Events]

Error - 2010-05-07 18:56:49 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 208 seconds with 60 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-05-07 19:03:41 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 403 seconds with 180 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-05-08 15:09:37 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 120 seconds with 120 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-05-08 15:11:57 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 32 seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-05-08 15:48:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 132 seconds with 60 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-05-27 07:58:18 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 1366 seconds with 120 seconds of active time. This session ended with a

crash.

Error - 2011-01-04 10:49:32 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 1, Application Name: Microsoft Office Excel, Application Version:

12.0.6545.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session lasted 4590

seconds with 240 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2011-01-31 03:39:16 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 32 seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2011-02-02 06:08:39 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 3, Application Name: Microsoft Office PowerPoint, Application

Version: 12.0.6500.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session

lasted 3635 seconds with 900 seconds of active time. This session ended with a

crash.

Error - 2011-02-11 13:07:28 | Computer Name = kajadluga | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:

12.0.6545.5000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session lasted 87

seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash.

[System Events]

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie C:.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie C:.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

Error - 2011-05-23 11:41:51 | Computer Name = kajadluga | Source = Ntfs | ID = 262199

Description = Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku.

Uruchom

narzędzie chkdsk na woluminie OS.

< End of report >


(Agatonster) #4

ukka ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(system) #5

Witam-jak sytuacja po skanowaniu programem?

jeśli możesz to usuń te niby logi z forum

P.S

zrób skanowanie tym

http://www.programs.pl/program,1356,Nor … eaner.html


(Leon$) #6

oczywiście wcześniej zrób

:slight_smile:


(system) #7

Witam- tutaj wskazówka odnośnie Chkdsk

http://www.searchgrid.org/index.php?lan … 2&id=41933