Podejrzenie obecności jakiegoś spyware


(Wnb83) #1

Witam. Wrzucam tutaj swój log i proszę o jego sprawdzenie.

O to log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:09:34, on 2006-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WINPAT~1.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 203.113.13.12:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{041F66A4-F3D4-475C-B329-107039A3BA63}: NameServer = 217.96.107.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{041F66A4-F3D4-475C-B329-107039A3BA63}: NameServer = 217.96.107.2

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

(adam9870) #2

Jest ok.

skąd te podejrzenia ??

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).


(Wnb83) #3

Podejrzenia te mam stąd.

Po otwarciu WWDC mam coś takiego, czy coś mam ruszać?


(Bbieniol) #4

Zmień pierwsze 3 na zielone :slight_smile:

Czy dzieje się tak też w innych przeglądarkach?


(Wnb83) #5

Nie, dzieje się tak tylko na tej jednej. Czy jeśli zmienie te 3 pierwsze pozycje na zielono, to będzie już wszystko ok?


(Bbieniol) #6

To będzie oznaczało, że robaczywe porty zostały zamknięte :slight_smile:

Dzieje się tak na koncie administratora?


(Wnb83) #7

Hmm, w jaki sposób mam to sprawdzić? Sorki, jestem trochę laik w tych sprawach. :oops:


(Bbieniol) #8

Czy jesteś masz tylko i wyłącznie jedno konto użytkownika? Na które się logujesz?

Czy może oprócz Ciebie, ktoś używa komputera i on ma nad Tobą "władzę" ?


(Wnb83) #9

Z tego, co mi wiadomo, tylko ja korzystam z komputera i nikt nie ma nade mną "władzy". W czym więc tkwi problem?

Złączono Posta : 15.09.2006 (Pią) 22:09

Czekam na odpowiedź.

Złączono Posta : 16.09.2006 (Sob) 9:17

Załączam też raport programu Ewido

O to on:

---------------------------------------------------------

ewido anti-spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------


 + Created at:	09:16:30 2006-09-16


 + Scan result:	
	Nothing found.
::Report end

W czym więc tkwi mój problem?