Podejrzenie trojanów - choć Avast ich nie wykrywa


(Brygidaswietochowska1) #1

Jakiś czas temu Avast zakomunikował mi o trojanach (kilku - jeden po drugim), ale sądzę że nie pozbyłam się ich skutecznie. Co prawda teraz już ich nie znajduje, ale w logach nadal widzę, że coś jest nie tak.

Avast pokazywał mi niżej podane ścieżki jako wirusy:

C:\WINDOWS\system32\drivers\cdaudio.sys

C:\WINDOWS\System32\Drivers\Fdc.sys Win32:Nulprot-B

C:\Documents and Settings\Brydzia\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LYNIZS9\s Win32:Tibs-BOH [Trj]

Podobne rzeczy widzę w logach. Proszę o sprawdzenie ich, bo niestety nie wiem, czy mogę się ich pozbyć, czy może jest to coś potrzebnego.

Pozdrawiam

BS

HijackThix:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:46:24, on 28-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\DOCUME~1\Brydzia\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [BroadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Programy\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Programy\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 6276 bytes

(Brygidaswietochowska1) #2

i Combofix na http://wklej.org/id/8080e883b6


(Gutek) #3

Usuń pliki:

C:\6.tmp 

C:\C.tmp 

C:\1.tmp

Pobierz program SDFix

-