Podświetlane nazwy ikon na pulpicie

(Dark Templar) #1

7777dx7.png

Jak wyłączyć to podświetlanie nazw?

(Willy) #2

Panel Sterowania->System->Zaawansowane->Efekty wizualne itd.->Ustawienia i zaptaszkuj"Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu"