Podwójne ikony w Win 2000


(kRZYS###) #1

Problem dotyczy tego, że wszystkie ikony (instalowanych programów) które pojawiają na pulpicie są podwójne, po usunięciu jednej z ikon programu

nie da się uruchomić.

Jak to można naprawić ??


(goomish) #2

Najprawdopodobniej masz coś "poprzestawiane" z wpisami w rejestrze wskazującymi (określającymi) położenie folderu pulpitu dla wszystkich użytkowników (All users) i bieżącego użytkownika. Tutaj masz "ściągę" a w razie problemów z lengłydżem :slight_smile: sprawdź wpisy dotyczące danej o nazwie Desktop w kluczach

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

oraz w:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell FoldersHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

P.S. Wpisy w kluczach *.*\Shell Folders powinny być typu REG_EXPAND_SZ, ścieżki wyrażone w postaci zmiennej %USERPROFILE%\Pulpit (HKCU) i %ALLUSERPROFILE%\Pulpit (HKLM)

Natomiast wpisy w kluczach *.*\User Shell Folders są typu REG_SZ a ścieżki wyrazone są w postaci bezwzględnej (X:\Documents and Settings\All users\Pulpit oraz X:\Documents and Settings\Uzytkownik\Pulpit