Podwójne uruchamianie "Moje dokumenty" - Podczas startu sys


(Macio117) #1

Witam,

Co mam zrobić, jak folder "moje dokumenty", uruchamia się podczas startu i w dodatku podwójnie ?

Coś czytałem, że jest jakiś wirus, co krąży po penach i właśnie takiego mam :-x

Oto log:

ComboFix 08-03-10.1 - Adela 2008-03-13 12:17:14.3 - NTFSx86

(jessica) #2

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EXPLORER.EXE"=-

"wsctf.exe"=-

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na: “Wszystkie pliki” >>> Zapisz jako FIX.REG >>>

plik uruchom (dwuklik i OK- zgódź się na dodanie do Rejestru).

Zrestartuj komputer.

jessi