Pojawiające się reklamy


(Klaudia Laszczyk) #1

wczoraj skanowałam dysk avastem. Nic nie wykryło..

Jednak od kilku dobrych dni co chwila włączają mi się reklamy.

http://ads.maxecpm.com/cpv_404.php?id=2 ... 1188641280

44 razy !!

co zrobić?


(Arekmalek) #2

Daj log z HijackThis i Deckard System Scanner. (Combofix znowu ma problemy)


(Klaudia Laszczyk) #3

a można jaśniej? :confused: :slight_smile:

(teraz doszło do 48..)


(Arekmalek) #4

Daj loga z HJT i DSS - link TU KLIKNIJ

DSS na dole strony hijack prawie na dole wersja 2.02

Odpowiem jutro!


(Klaudia Laszczyk) #5

ściągnęłam oba..

HJT.. Out of memory

DSS również wyświetlił mi się jakiś komunikat

po prostu nie mogę nic otworzyć.

Myślałam, że to wina mojego WinRaRa.. więc chciałam go usunąć i zainstalować nowego (strata licencji... (?))

Weszłam do panelu sterowania, "Dodaj lub usuń programy", ale nie dało się usunąć (WinRaRa), więc spróbowałam ponownie..

Jestem w Panelu sterowania i nic nie mogę otworzyć.

(mój prawy klawisz myszy odmawia posłuszeństwa, lewy tylko zaznacza ikonę, ale otwierać się nie da)

a więc z ponownej próby usuwania.. nici.

..zostałam przy "starym" WinRaRze.

Przestawiają mi się pixele na monitorze.

Reklamy pojawiają się nadal.

mam ich dość.

-> avast nadal niczego nie widzi O.o

-> Sygate Personal Firewall - Normal.


(jessica) #6

W takim razie, jeśli niczego nie możesz ściągnąć i niczego uruchomić, to pozostaje tylko sformatowanie dysku, bo bez logów nic nie jesteśmy w stanie wykryć. Szkoda... :frowning: :frowning:

jessi


(Arekmalek) #7

Postaraj się dać loga z Silentrunners lub combofix


(squeet) #8

klandia ściągnij to:

:arrow: HijackThis - wersja exe

Tu nie trzeba niczego rozpakowywać. A jeśli nadal nie będzie można zrobić loga, ściągnij to:

:arrow: HijackThis - wersja com

Odpal, poczekaj aż zakończy skanowanie i wklej całą zawartość notatnika na Forum, koniecznie w tagach quote.


(Klaudia Laszczyk) #9

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:51:03, on 2007-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\klaudia\Pulpit\HiJackThis(2).exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: trafficninja.biz extension - {266A3562-AB67-480E-9F09-D54604FD817B} - C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

O2 - BHO: rightonadz.biz browser optimizer - {36A91CEC-6C71-4758-B492-397BFC8E96A2} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WebAssist - {85589B5D-D53D-4237-A677-46B82EA275F3} - C:\WINDOWS\WebAssist.dll

O2 - BHO: adssite - {F31B3634-12AA-41ca-B021-0685C3B3E4CA} - C:\WINDOWS\system32\nsv4F.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [adstart] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll" DllVerify

O4 - HKLM..\Run: [{C0-06-66-6F-ZN}] C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Temp\TICHA001.exe CHA001

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: TA_Start.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7986867E-D23D-4B10-9E23-DF85AF9266C7}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

--

End of file - 5636 bytes


(Gutek) #10

Najpierw automat - Daj log z ComboFix


(Klaudia Laszczyk) #11

ComboFix 07-08-30.3 - "klaudia" 2007-09-03 11:36:54.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.77 [GMT 2:00]

* Created a new restore point

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1.\TA_Start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\ta_start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\Pulpit\internet explorer.lnk

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\NPMYGLSH.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0003FC4B.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041428.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041AD8.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0007F48F

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00226CF2

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Settings\prevcfg.htm

C:\WINDOWS\system32\BG71E12E.exe

C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

C:\WINDOWS\system32\nsv4F.dll

C:\WINDOWS\Tasks.\At1.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At11.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At13.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At14.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At15.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At16.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At17.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At19.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At2.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At23.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At24.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At5.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At7.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At9.job

C:\WINDOWS\WebAssist.dll

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-03 to 2007-09-03 )))))))))))))))))))))))))))))))


(adam9870) #12

To co wkleiłeś nie jest pełnym logiem z ComboFixa. Proszę wię poczekać aż program skończy pracę i dopiero wtedy otworzyć plik, w którym został przedstawiony raport. Plik ten nosi nazwę ComboFix.txt i znajduje się bezpośrednio na partycji C. Możesz go również otworzyć wybierając Start -> Uruchom i wpisując ścieżkę do pliku (w tym przypadku C:\ComboFix.txt ) i klikając OK.


(Klaudia Laszczyk) #13

ComboFix 07-08-30.3 - "klaudia" 2007-09-03 11:36:54.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.77 [GMT 2:00]

* Created a new restore point

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1.\TA_Start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\ta_start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\Pulpit\internet explorer.lnk

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\NPMYGLSH.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0003FC4B.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041428.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041AD8.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0007F48F

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00226CF2

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Settings\prevcfg.htm

C:\WINDOWS\system32\BG71E12E.exe

C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

C:\WINDOWS\system32\nsv4F.dll

C:\WINDOWS\Tasks.\At1.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At11.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At13.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At14.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At15.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At16.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At17.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At19.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At2.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At23.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At24.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At5.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At7.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At9.job

C:\WINDOWS\WebAssist.dll

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-03 to 2007-09-03 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-09-03 11:33 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-09-01 22:54

2007-08-27 11:29

2007-08-27 11:29

2007-08-22 08:37

2007-08-20 19:58 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

2007-08-18 23:56

2007-08-18 21:28

2007-08-18 20:54

2007-08-18 20:33

2007-08-18 20:18

2007-08-18 20:17

2007-08-18 20:14

2007-08-18 20:09

2007-08-18 20:08

2007-08-18 20:06 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZipt12.dll

2007-08-18 20:06 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

2007-08-18 20:06 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.exe

2007-08-18 20:06 57,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZisn12.dll

2007-08-18 20:06 306,688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2007-08-18 20:06 282,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZidr12.dll

2007-08-18 20:06 204,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZipr12.dll

2007-08-18 19:48

2007-08-18 19:46 49,664 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZid412.sys

2007-08-18 19:46 16,496 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZipr12.sys

2007-08-18 19:45 77,824 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPZIDS01.dll

2007-08-18 19:45 119,108 --a------ C:\WINDOWS\hpoins11.dat

2007-08-18 19:44 827,392 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpotiop2.dll

2007-08-18 19:44 659,456 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpowiax2.dll

2007-08-18 19:44 38,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpz3l054.dll

2007-08-18 19:44 254,026 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpovst09.dll

2007-08-18 19:44 15,104 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys

2007-08-18 19:44 15,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys

2007-08-18 19:43 282,624 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPZc3212.dll

2007-08-18 19:43 21,568 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZius12.sys

2007-08-18 19:37 25,856 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbprint.sys

2007-08-18 19:37 25,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys

2007-08-18 19:32 31,616 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys

2007-08-18 19:32 31,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys

2007-08-17 21:52

2007-08-17 16:01

2007-08-17 15:42

2007-08-16 22:30 33,511 --a------ C:\WINDOWS\system32\ninjaext-uninstall.exe

2007-08-16 12:52 7,552 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\sonypvu1.sys

2007-08-16 12:52 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SONYPVU1.SYS

2007-08-10 22:51 39,884 --a------ C:\WINDOWS\system32\gzmrot-uninst.exe

2007-08-10 22:50 55,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

2007-08-05 23:18 720,896 --a------ C:\WINDOWS\iun6002ev.exe

2007-08-05 23:18

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-08-18 21:18 --------- d-------- C:\Program Files\Avira

2007-08-10 19:17 --------- d-------- C:\Program Files\Grupa IMAGE

2007-07-28 00:07 783224 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-07-28 00:02 94416 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-07-28 00:02 92848 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-07-28 00:00 23152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-07-27 23:59 42912 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-07-27 23:58 26624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-07-27 23:57 95608 --a------ C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2007-07-13 16:46 61440 --a------ C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

2007-07-12 20:59 --------- d-------- C:\DOCUME~1\klaudia\DANEAP~1\Leadertech

2007-07-08 18:15 --------- d-------- C:\Program Files\BearShare

2007-07-08 13:22 --------- d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DANEAP~1\Google

2007-07-07 22:04 --------- d-------- C:\Program Files\BearShare Applications

2007-06-22 20:09 4 --a------ C:\WINDOWS\system32\proc-220146841.bin

2007-06-03 14:31 10752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{266A3562-AB67-480E-9F09-D54604FD817B}]

2007-08-20 19:58 75264 --a------ C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{36A91CEC-6C71-4758-B492-397BFC8E96A2}]

2007-07-13 16:46 61440 --a------ C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-07-28 00:03]

"SmcService"="C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe" [2004-10-15 19:40]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 23:46]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 04:00]

"{C0-06-66-6F-ZN}"="C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Temp\TICHA001.exe" []

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-02-19 02:41]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 16:36]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 00:55]

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\

TA_Start.lnk - C:\Documents and Settings\ťukasz\Ustawienia lokalne\Temp\TICHA001.exe [2007-08-02 18:10:46]

R3 NtApm;Sterownik interfejsu NT Apm/Legacy;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NtApm.sys

R3 uscbs109;uscbs109;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uscbs109.sys

R3 uscsc109;uscsc109;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uscsc109.sys

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2007-08-17 15:00:01 C:\WINDOWS\Tasks\avast! Antivirus skanowanie.job - C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashAvast.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-09-03 11:47:28

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-09-03 11:49:46 - machine was rebooted

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-09-03 11:49

--- E O F ---


(jessica) #14

Jeśli któreś z tych w/w wpisów są jeszcze w Hijacku, to je sfiksuj:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** _OTMoveIt (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Potem nowe logi z Hijacka i ComboFixa.

jessi


(Klaudia Laszczyk) #15

mam dać oba logi?

mam nowy log z ComboFix'a, ale on jest strasznie długi.. tutaj się nie zmieści...


(Gutek) #16

(Klaudia Laszczyk) #17
  1. (musiałam podzielić na trzy części)

http://wklej.org/id/dc69391ecd

http://wklej.org/id/124aac8847

http://wklej.org/id/50f1d46d56

2.

http://wklej.org/id/17f8011936


(Gutek) #18

Pobierz program SDFix

-


(Klaudia Laszczyk) #19

nie było takiej opcji jak " Y " :confused:

nacisnęłam " U "

nie mogłam zakończyć, ponieważ wyświetlił mi się komunikat:

C:\SDFix.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.


(Gutek) #20

Skan - http://www.eset.pl/onlinescan i wynik z tego skanu :slight_smile: