Pojawiające się reklamy

wczoraj skanowałam dysk avastem. Nic nie wykryło…

Jednak od kilku dobrych dni co chwila włączają mi się reklamy.

http://ads.maxecpm.com/cpv_404.php?id=2 … 1188641280

44 razy !!

co zrobić?

Daj log z HijackThis i Deckard System Scanner. (Combofix znowu ma problemy)

a można jaśniej? :confused: :slight_smile:

(teraz doszło do 48…)

Daj loga z HJT i DSS - link TU KLIKNIJ

DSS na dole strony hijack prawie na dole wersja 2.02

Odpowiem jutro!

ściągnęłam oba…

HJT… Out of memory

DSS również wyświetlił mi się jakiś komunikat

po prostu nie mogę nic otworzyć.

Myślałam, że to wina mojego WinRaRa… więc chciałam go usunąć i zainstalować nowego (strata licencji… (?))

Weszłam do panelu sterowania, “Dodaj lub usuń programy”, ale nie dało się usunąć (WinRaRa), więc spróbowałam ponownie…

Jestem w Panelu sterowania i nic nie mogę otworzyć.

(mój prawy klawisz myszy odmawia posłuszeństwa, lewy tylko zaznacza ikonę, ale otwierać się nie da)

a więc z ponownej próby usuwania… nici.

…zostałam przy “starym” WinRaRze.

Przestawiają mi się pixele na monitorze.

Reklamy pojawiają się nadal.

mam ich dość.

-> avast nadal niczego nie widzi O.o

-> Sygate Personal Firewall - Normal.

W takim razie, jeśli niczego nie możesz ściągnąć i niczego uruchomić, to pozostaje tylko sformatowanie dysku, bo bez logów nic nie jesteśmy w stanie wykryć. Szkoda… :frowning: :frowning:

jessi

Postaraj się dać loga z Silentrunners lub combofix

klandia ściągnij to:

:arrow: HijackThis - wersja exe

Tu nie trzeba niczego rozpakowywać. A jeśli nadal nie będzie można zrobić loga, ściągnij to:

:arrow: HijackThis - wersja com

Odpal, poczekaj aż zakończy skanowanie i wklej całą zawartość notatnika na Forum, koniecznie w tagach quote.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:51:03, on 2007-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\klaudia\Pulpit\HiJackThis(2).exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: trafficninja.biz extension - {266A3562-AB67-480E-9F09-D54604FD817B} - C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

O2 - BHO: rightonadz.biz browser optimizer - {36A91CEC-6C71-4758-B492-397BFC8E96A2} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WebAssist - {85589B5D-D53D-4237-A677-46B82EA275F3} - C:\WINDOWS\WebAssist.dll

O2 - BHO: adssite - {F31B3634-12AA-41ca-B021-0685C3B3E4CA} - C:\WINDOWS\system32\nsv4F.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [adstart] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll” DllVerify

O4 - HKLM…\Run: [{C0-06-66-6F-ZN}] C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Temp\TICHA001.exe CHA001

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: TA_Start.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{7986867E-D23D-4B10-9E23-DF85AF9266C7}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

End of file - 5636 bytes

Najpierw automat - Daj log z ComboFix

ComboFix 07-08-30.3 - “klaudia” 2007-09-03 11:36:54.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.77 [GMT 2:00]

* Created a new restore point

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1.\TA_Start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\ta_start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\Pulpit\internet explorer.lnk

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\NPMYGLSH.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0003FC4B.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041428.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041AD8.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0007F48F

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00226CF2

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Settings\prevcfg.htm

C:\WINDOWS\system32\BG71E12E.exe

C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

C:\WINDOWS\system32\nsv4F.dll

C:\WINDOWS\Tasks.\At1.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At11.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At13.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At14.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At15.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At16.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At17.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At19.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At2.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At23.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At24.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At5.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At7.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At9.job

C:\WINDOWS\WebAssist.dll

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-03 to 2007-09-03 )))))))))))))))))))))))))))))))

To co wkleiłeś nie jest pełnym logiem z ComboFixa. Proszę wię poczekać aż program skończy pracę i dopiero wtedy otworzyć plik, w którym został przedstawiony raport. Plik ten nosi nazwę ComboFix.txt i znajduje się bezpośrednio na partycji C. Możesz go również otworzyć wybierając Start -> Uruchom i wpisując ścieżkę do pliku (w tym przypadku C:\ComboFix.txt ) i klikając OK.

ComboFix 07-08-30.3 - “klaudia” 2007-09-03 11:36:54.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.77 [GMT 2:00]

* Created a new restore point

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1.\TA_Start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\ta_start.lnk

C:\DOCUME~1\klaudia\Pulpit\internet explorer.lnk

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\1.bin\NPMYGLSH.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0003FC4B.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041428.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00041AD8.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\0007F48F

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00226CF2

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Settings\prevcfg.htm

C:\WINDOWS\system32\BG71E12E.exe

C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

C:\WINDOWS\system32\nsv4F.dll

C:\WINDOWS\Tasks.\At1.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At11.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At13.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At14.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At15.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At16.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At17.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At19.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At2.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At23.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At24.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At5.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At7.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks.\At9.job

C:\WINDOWS\WebAssist.dll

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-03 to 2007-09-03 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-09-03 11:33 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-09-01 22:54

2007-08-27 11:29

2007-08-27 11:29

2007-08-22 08:37

2007-08-20 19:58 75,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

2007-08-18 23:56

2007-08-18 21:28

2007-08-18 20:54

2007-08-18 20:33

2007-08-18 20:18

2007-08-18 20:17

2007-08-18 20:14

2007-08-18 20:09

2007-08-18 20:08

2007-08-18 20:06 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZipt12.dll

2007-08-18 20:06 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

2007-08-18 20:06 65,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.exe

2007-08-18 20:06 57,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZisn12.dll

2007-08-18 20:06 306,688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2007-08-18 20:06 282,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZidr12.dll

2007-08-18 20:06 204,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\HPZipr12.dll

2007-08-18 19:48

2007-08-18 19:46 49,664 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZid412.sys

2007-08-18 19:46 16,496 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZipr12.sys

2007-08-18 19:45 77,824 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPZIDS01.dll

2007-08-18 19:45 119,108 --a------ C:\WINDOWS\hpoins11.dat

2007-08-18 19:44 827,392 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpotiop2.dll

2007-08-18 19:44 659,456 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpowiax2.dll

2007-08-18 19:44 38,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpz3l054.dll

2007-08-18 19:44 254,026 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpovst09.dll

2007-08-18 19:44 15,104 --a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys

2007-08-18 19:44 15,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys

2007-08-18 19:43 282,624 -ra------ C:\WINDOWS\system32\HPZc3212.dll

2007-08-18 19:43 21,568 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\HPZius12.sys

2007-08-18 19:37 25,856 --a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbprint.sys

2007-08-18 19:37 25,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys

2007-08-18 19:32 31,616 --a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys

2007-08-18 19:32 31,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys

2007-08-17 21:52

2007-08-17 16:01

2007-08-17 15:42

2007-08-16 22:30 33,511 --a------ C:\WINDOWS\system32\ninjaext-uninstall.exe

2007-08-16 12:52 7,552 --a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\sonypvu1.sys

2007-08-16 12:52 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SONYPVU1.SYS

2007-08-10 22:51 39,884 --a------ C:\WINDOWS\system32\gzmrot-uninst.exe

2007-08-10 22:50 55,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

2007-08-05 23:18 720,896 --a------ C:\WINDOWS\iun6002ev.exe

2007-08-05 23:18

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-08-18 21:18 --------- d-------- C:\Program Files\Avira

2007-08-10 19:17 --------- d-------- C:\Program Files\Grupa IMAGE

2007-07-28 00:07 783224 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-07-28 00:02 94416 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-07-28 00:02 92848 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-07-28 00:00 23152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-07-27 23:59 42912 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-07-27 23:58 26624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-07-27 23:57 95608 --a------ C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2007-07-13 16:46 61440 --a------ C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

2007-07-12 20:59 --------- d-------- C:\DOCUME~1\klaudia\DANEAP~1\Leadertech

2007-07-08 18:15 --------- d-------- C:\Program Files\BearShare

2007-07-08 13:22 --------- d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DANEAP~1\Google

2007-07-07 22:04 --------- d-------- C:\Program Files\BearShare Applications

2007-06-22 20:09 4 --a------ C:\WINDOWS\system32\proc-220146841.bin

2007-06-03 14:31 10752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE~\Browser Helper Objects{266A3562-AB67-480E-9F09-D54604FD817B}]

2007-08-20 19:58 75264 --a------ C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE~\Browser Helper Objects{36A91CEC-6C71-4758-B492-397BFC8E96A2}]

2007-07-13 16:46 61440 --a------ C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-07-28 00:03]

“SmcService”=“C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe” [2004-10-15 19:40]

“NeroFilterCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 11:50]

“Adobe Photo Downloader”=“C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe” [2005-06-06 23:46]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe” [2007-07-12 04:00]

“{C0-06-66-6F-ZN}”=“C:\Documents and Settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Temp\TICHA001.exe” []

“HP Software Update”=“C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe” [2006-02-19 02:41]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 00:44]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2007-05-10 16:36]

“MSMSGS”=“C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [2004-08-04 00:55]

C:\DOCUME~1\klaudia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\

TA_Start.lnk - C:\Documents and Settings\ťukasz\Ustawienia lokalne\Temp\TICHA001.exe [2007-08-02 18:10:46]

R3 NtApm;Sterownik interfejsu NT Apm/Legacy;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NtApm.sys

R3 uscbs109;uscbs109;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uscbs109.sys

R3 uscsc109;uscsc109;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\uscsc109.sys

Contents of the ‘Scheduled Tasks’ folder

2007-08-17 15:00:01 C:\WINDOWS\Tasks\avast! Antivirus skanowanie.job - C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashAvast.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-09-03 11:47:28

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-09-03 11:49:46 - machine was rebooted

C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-09-03 11:49

— E O F —

Jeśli któreś z tych w/w wpisów są jeszcze w Hijacku, to je sfiksuj:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Potem nowe logi z Hijacka i ComboFixa.

jessi

mam dać oba logi?

mam nowy log z ComboFix’a, ale on jest strasznie długi… tutaj się nie zmieści…

  1. (musiałam podzielić na trzy części)

http://wklej.org/id/dc69391ecd

http://wklej.org/id/124aac8847

http://wklej.org/id/50f1d46d56

http://wklej.org/id/17f8011936

Pobierz program SDFix

nie było takiej opcji jak " Y " :confused:

nacisnęłam " U "

nie mogłam zakończyć, ponieważ wyświetlił mi się komunikat:

C:\SDFix.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.

Skan - http://www.eset.pl/onlinescan i wynik z tego skanu :slight_smile: